•ULUSLARARASI GÖSTERGEBİLİM KONFERANSI 2013

Sevgili göstergebilimci meslektaşlarım,

Sizleri, 8-9-10 Ekim 2013 tarihinde, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göstergebilim Konferansı’na [IS IT REAL?] bekliyoruz.

Konferans, “gerçek” sorusuna odaklanarak “gerçeklik”in ne olduğunu irdeleyecektir. Makale, poster ve video sunumları için özetlerinizi 3 Haziran 2013 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

En iyi dileklerimle,

Prof. Dr. Zeynep Onur

Prof. Dr. İlhami Sığırcı

Amaç ve Kapsam

Tema: [Gerçek mi?] “Gerçeğin işaretler aracılığıyla yapılandırılması”

“Su birikintisindeki insanın gerçek, senin ise onun yansıması olduğunu hiç düşündün mü?”

Bill Watterson, Calvin and Hobbes

Sözlük “gerçek”liği, “gerçek oluşun niteliği ya da fiili varoluşa sahip olma” olarak tanımlamakta, “nesnel varoluşa sahip olma” ve “gerçeklik alanında bir yerde bulunma” olarak betimlemektedir.

Her ne kadar gerçeklik kavramı Plato ve Aristo’dan beri sorgulanıyorsa da, patlayan yeni medya teknolojileri, malzemesiz objeler ve bilgi üretiminin arttığı, kaynaksız bilgi tarafından örülmüş bir dünyanın deneyimlendiği, tüketim ile kapitalizmin yükseldiği aşırı gelişmiş post-modern toplumlarıyla 21. Yüzyıl, gerçeklik kavramının derin bir sorgulamasını hak etmektedir.

“Gerçeklik imgesini”, sahici olan varoluştan daha gerçek görünen televizyon ya da film aracılığıyla ediniyoruz. Dünya nüfusunun büyük bir parçasında hayatın sürekli ve eşzamanlı erişilebilir denetim dışı bir medya tarafından belirlenmekte olması, gündelik hayatın gerçeklik algısında kayda değer bir etkiye sahiptir.

Televizyondaki karakterler, etten kemikten olanlardan daha canlı görünüyor, video oyunlarındaki ya da dizilerdeki karakterleri kendi ailemiz ya da arkadaşlarımıza göre daha yakından tanıyoruz. Bina imgelerinin, inşa edilenlerle hiçbir ilişkisi yok. Bilgisayar destekli benzeşim ortamları hayali dünyalar kadar gerçek dünyada fiziksel bulunuşu da temsil ediyorlar. Tabloları sanal müzelerde, savaşları oturma odalarımızdan izlemekteyiz.

Şimdilerde araştırmacılar ve mühendisler birtakım grafikleri televizyon ya da bilgisayar ekranından söküp çıkarmakta ve onları gerçek dünyanın ortamları ile bütünleştirmektedirler. Gördüklerimizin, duyduklarımızın ve hissettiklerimizin arttırılması yoluyla, gerçek olanla bilgisayar tarafından üretilmiş olanın arasındaki sınırı bulanıklaştıran bu yeni teknolojiye “şişirilmiş gerçeklik” adı verilmektedir.

Tüm bu teknolojiler, gerçek ile hayal arasındaki sınırı kırmakta, gerçek değilken “gerçek” i gibi durmaktadır. İnsan deneyimleri ile derin ilişkili bir disiplin olarak göstergebilim, 21.yüzyılın gerçekliğini tartışmak için bu konferansta kuramcıları, akademisyenleri, sanatçıları, araştırmacıları ve öğrencileri biraraya getirmeyi amaçlamaktadır.

Göstergebilim toplantıları disiplinlerarası bir ortamı kurgulamakta ve farklı disiplinlerin aynı tema altındaki üretimlerini tartışma olanağı sağlamaktadır. Sanal ortam ve teknolojik girdilerle gerçeğin 21. yüzyıl başında yeniden tanımlanması gereği, [Sahici mi?] “Gerçeğin işaretler aracılığıyla yapılandırılması” temasını konferansın odağına yerleştirmiştir. Göstergebilim çalışmaları, yeryüzünün anlamlandırılması üzerine odaklanır. Bu anlamlandırma çabaları, toplumumuzda bugün yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda gerçeğin belirlenmesinde toplumu yönlendirici ve geliştirici olması nedeniyle değerlidir.

Konferans teorik tartışmalarla birlikte, görsel performansları, çalıştayları ve poster sunumları da içermektedir.

Seçilen makaleler Semiotica’da yayınlanacaktır. Konferansa kabul edilen tüm makaleler hakem gözetiminden geçtikten sonra sayısal ortamda yayınlanacak ve konferansta sunulan makalelerden yapılacak bir seçki de basılacaktır. Seçilen makaleler, hakem gözetiminden geçtikten sonra TODJAC indexli bir yayında basılacaktır.

Diğer indexli yayın olasılıkları ileride duyurulucaktır.

Sınırlayıcı olmamakla birlikte konferans altbaşlıkları şöyle sıralanabilir:

– Gerçek nedir?

– Ben gerçek miyim?

– Paralel Gerçeklikler

– Eşzamanlı Gerçeklikler

– Yapılandırılmış Gerçeklikler

– Gerçekliğin Anlamı

– Kurgusal Gerçeklikler

– Görsel Gerçeklikler

– Metinsel Gerçeklikler

– Gerçeklik & Görünüm

– Benzetmeli Gerçeklikler

– Parçacıl Gerçeklikler

– Sanal Gerçeklikler

– Arttırılmış Gerçeklikler

Uluslararası Bilimsel Komite

Prof. Dr. Eero Tarasti, Helsinki University, Finlandiya ( IASS/AIS Başkanı -International Association for Semiotic Studies)

Prof. Dr. V. Doğan Günay, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Massimo Leone, University of Turin, İtalya

Prof. Dr. Farouk Y. Seif, Antioch University, Seattle, USA

Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye (IASV/IAVS İkinci Başkanı (International Association of Visual Semiotics)

Prof. Dr. Arda Düzgüneş, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aykut Kansu, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aysu Erden, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe Kıran, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayşen Savaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayten Er, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. C. Abdi Güzer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cânâ Bilsel, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ece Korkut, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Işık Dener, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İlhami Sığırcı, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Atılım Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Jose Maria Paz Gago, İspanya

Prof. Dr. Nedret Öztokat, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Niculae Mihaita, Bucharest University of Economics, Romanya

Prof. Dr. Nimet Önür Akgündüz, Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nur Çağlar, TOBB Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sündüz Öztürk Kaşar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Alev Fatoş Parsa, Ege Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Duygu Öztin Passerat, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Işıl Zeybek, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tolga Omay, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Cem Karadeli, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Dilek Kaya, Bilkent Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Kahraman, Çankaya Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Hakan Sağlam, TOBB Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Mesut Çelik, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Seza Danışoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Funda Uzdu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Füsun Deniz Özden, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Dr. Lutz Peschke, Bonn University, Almanya

Dr. Melahat Küçükarslan, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye

Dr. Özge Sönmez, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Organizasyon Komitesi

Başkanlar: Prof.Dr. Zeynep Onur, Çankaya Üniversitesi (IASS/AIS Türkiye Temsilcisi)

Prof. Dr. Ayten Er, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İlhami Sığırcı, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Taner Altunok, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Ziya Tanalı, Mimar (B.Arch, FIDIC), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Dr. İpek Memikoğlu, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Özge Süzer, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Saadet Akbay Yenigül, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Dr. Zeynep Çiğdem Uysal Ürey, Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Buket Kocaili (M.Sc), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Güniz Sağocak (M.Sc), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Rabia Çiğdem Çavdar (M.Arch), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Gökçe Atakan (B.Int.Arch), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Merve Coşkun (B.I.D), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Sıla Karataş (B.Arch), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Nava Dadras (Phd Student), Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Web Geliştiriciler

Burçin Tuna

Ali Tıbyan Kılıç

Hakan Yurduseven

Deha Çaman

Rıdvan Kılıç

İletişim

[email protected]

Başkan: Prof. Dr. Zeynep Onur, Çankaya Üniversitesi

Tel: +90 312 284 45 00 / 151

Güniz Sağocak (M.Sc), Çankaya Üniversitesi

Tel: +90 312 284 45 00 / 4113

Sıla Karataş (B.Arch), Çankaya Üniversitesi

Tel: +90 312 284 45 00 / 316

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin