​Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında İngilizce Öğretimi Program Farklılaştırma Uygulamaları

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında İngilizce Öğretimi Program Farklılaştırma Uygulamaları projesinin amacı, Türkiye’de İngilizce öğretiminin, okul dışı ortamlarla desteklenerek bir iletişim dili olarak kalıcı öğrenilmesini sağlayacak uygulama örnekleri oluşturmaktır. Bunun yanı sıra, mevcut İngilizce öğretim müfredatlarının okul dışı ortamlar kullanılarak farklılaştırılması yolu ile öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı motivasyon eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda; uygulama örnekleri, program farklılaştırma unsurlarından biri olan çevre faktörünün, disiplinler arası iş birliğini geliştirecek şekilde kullanılmasına yönelik oluşturulmuştur. 09-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek olan proje kapsamında informal eğitim ortamları olarak dijital öğretim araçları ve Kapadokya gezisi; non-formal eğitim ortamları olarak ise müzeler ve Kayseri Bilim Merkezi yer alacaktır. Bu ortamlarda gerçekleştirilecek etkinlik örnekleri ile İngilizce öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarını İngilizce öğretim müfredatları ile nasıl ilişkilendirebilecekleri yönünde farkındalık kazandırılacaktır.

Proje Yürütücüsü
Ebru ALTUNDİŞ
Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye geneli Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında görev yapan İngilizce öğretmenleri projede yer alabilir. Proje kapsamında 30 İngilizce öğretmeni katılımcı olarak kabul edilecektir. Projede paylaşılan bilgi ve kazanılan tecrübelerin Türkiye geneline yayılması amacıyla katılımcıların farklı şehirlerden tercih edilmesine ve cinsiyet dağılımının eşit olmasına özen gösterilecektir.

KATILIMCI KRİTERLERİ
MEB bünyesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyor olmak.
Öncelikli olarak ortaokul bünyesinde çalışıyor olmak.
Öncelikli olarak en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.
Daha önce benzer bir projede katılımcı olarak yer almamış olmak.
Proje ekibinde bulunan kişilerle 3. Dereceye kadar (3. Derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak.
Katılımcılar belirtilen kriterlere uygun olarak proje ekibi tarafından belirlenecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2018
Katılımcıların İlan Edilmesi: 11 Haziran 2018
Proje Tarihi: 9-15 Temmuz 2018

Detay ve Başvuru için : https://odfip4005.weebly.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.