Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
ULUSLARARASI GENÇLER iÇiN MEKTUP YAZMA YARIŞMASI 2012
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • ULUSLARARASI GENÇLER iÇiN MEKTUP YAZMA YARIŞMASI 2012
  ULUSLARARASI GENÇLER iÇiN MEKTUP YAZMA YARIŞMASI 2012

  T.C.
  PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  41. ULUSLARARASI GENÇLER İÇİN MEKTUP YAZMA
   YARIMASI ŞARTNAMESİ 
   
  KONU :
               Dünya  Posta  Birliği  (UPU  )tarafından  düzenlenen  “41.  Uluslararası  Gençler  İçin
  Mektup Yazma Yarışması” için;
              “ Hayranı olduğun bir atlet veya  sporcuya, olimpiyat oyunlarının  senin  için ne
  anlam ifade ettiğini anlatan bir mektup yaz’’ konusu seçilmiştir.
   
  AMAÇ :
                Gençler  için  mektup  yazma  yarışması,  mektup  yazma  alışkanlığını  ve  düşünce
  zarafetini  geliştirme  ve  UPU’  nun  temel  görevlerinden  biri  olan  uluslararası   dostlukları
  pekiştirmektedir.
   
  KAPSAM :
              Bu  özel  şartname,  yukarıda  konusu  ve  amacı  belirtilen  yarışma  katılma  koşullarına,
  yarışmaya  katılacak  mektuplarda  aranacak  şartlara,  başvuru  şekline,  değerlendirme
  komisyonunun  oluşumuna,  yapılacak  değerlendirmeye,  verilecek  ödüller  ve   yarışma
  takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
   
  KATILIM ŞARTLARI :
   
  A-KİMLER KATILABİLİR:
               İlköğretim  6-7-8.  sınıflarından  (15  yaş  ve  altındaki)  gençler  yarışmaya
  katılabileceklerdir. 
   
   B-YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK MEKTUPLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
  –  Sunulacak kompozisyonlar yeni ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olacaktır.
  –  Kompozisyonlar mektup formatında olmalı ve  bir mektupta olması gereken  tüm unsurları
  taşımalıdır. (yer, tarih, alıcının adresi nezaket ve selamlama kuralları ve imza) 
  –  Kompozisyonlar,  500 sözcükten az, 800 sözcükten fazla olmamalıdır.
  –  Öğrenci  mektup  kağıdının  arka  sayfasına  adını,  soyadını,  sınıfını,  doğum  tarihini,
  okulun adı ve adresini, telefon numarasını belirten bir etiket yapıştıracaktır.
  –  Mektuplarda kağıt kullanım düzenine dikkat edilecektir.
  –  Yarışmaya  katılacak  mektuplar  okul  müdürlüklerinde  oluşturulacak  komisyon
  tarafından  değerlendirildikten  sonra  birinci  olan  mektup  üst  yazı  ve  tutanakla
  Kurumumuza  gönderilecektir.  Birden  fazla  mektup  gönderen  okullarımızın
  müracaatları  kabul  edilmeyecek  olup,  kesinlikle  kiĢisel  baĢvurular
  değerlendirilmeyecektir.
   
  C-TELİF HAKKI:
  – Yarışmaya katılan  eserlerle ilgili olarak yarışmacılar, eserlerin tesliminden itibaren herhangi
  bir hak talep edemezler, iadesini isteyemezler.
  –  Eser  sahibinin  hakkı  saklı  kalmak  şartıyla  eserin  tüm  imtiyazı  yarışmayı  düzenleyen
  “Kuruluşumuza” aittir. Yarışmaya katılanlar, bu şartı kabul etmiş sayılırlar. 
  – Ödül alan eserler ile yayımlanmaya uygun görülen  tüm eserler Kuruluşumuz  tarafından bir
  kitap haline getirilebilir.
   
  D-TESLİM ŞEKLİ :
               İl genelinde okullara duyuru  yapıldıktan  sonra eserler  27 Şubat 2012  tarihine kadar 
  okul  müdürlükleri  aracılığıyla  UPU Mektup  Yazma  Yarışması  PTT  Genel Müdürlüğü
  Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 06101 Ulus-ANKARA adresine postayla gönderilecektir. İlan
  edilen  son  teslim  günü  ve  saatten  sonra  gönderilen  eserler  yarıĢmaya  dahil
  edilmeyecektir.
   
    F- YARIŞMA TAKVİMİ :
  –  Duyuruların yapılması                                               :           01.11.2011
  – Eserlerin son teslim tarihi                                           :           27.02.2012
  – Komisyon Çalışmaları(Eser İnceleme )                      :           26.03.2012
              
  G- KOMİSYON OLUŞUMU :
  -Değerlendirme,  Genel  Müdürlüğümüzden  görevlendirilecek  personel  ve  “İl  Milli  Eğitim
  Müdürlüğünün görevlendireceği iki öğretmenden oluşacak komisyon tarafından  yapılacaktır.
  -Komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.
   
  H- DEĞERLENDĠRME VE DUYURU :
  -Yarışmaya katılan eserler komisyon tarafından değerlendirilir.
  -Yarışma  sonuçları  Genel  Müdürlüğümüz  www.ptt.gov.tr  adresli  web  sitesinde  ilan
  edilecektir.
   
  I- ÖDÜLLER :
  Birincilik ödülü   : 3000.-TL. ve orta boy pul albümü
  İkincilik ödülü     : 2500.-TL. ve orta boy pul albümü
  Üçüncülük ödülü       : 1750.-TL. ve orta boy pul albümü
               Ülkemizi  temsil  edecek  eser,    Dünya  Posta  Birliği  Uluslar  arası  Büro  tarafından
  yapılacak değerlendirmede derece aldığı takdirde ayrıca ödüllendirilecektir.
   
   Ayrıntılı Bilgi için 
   Enise DÖNMEZ KİBAR        –          Tel: 0 312 560 52 87

  Etiketler : , ,

  BENZER HABERLER

  İnovasyon Yarışması

  İnovasyon Yarışması

  İnovasyon Yarışması – 17 Ekim 2014 Yenilikçi projeleri olan tüm öğrencileri bekliyoruz! İnovasyon Yarışması Şartnamesi (TİM,İOSB ve BAŞAKŞEHİR İNOVASYON ve TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE) 1- ORGANİZASYON İnovasyon Yarışması; * Türkiye İhtacatçılar Meclisi (TİM) * Başakşehir Belediyesi *Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ( Başakşehir Living Lab) ve * İkitelli Organize Sanayi...

  Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu 2015

  Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu 2015

  2014‐2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐BU BENİM ESERİM‐ PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ÖNSÖZ Bu kılavuz MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK İş birliğinde yürütülen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Yarışması”na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan...

  Türkiye 19.Zeka Oyunları Yarışması

  Türkiye 19.Zeka Oyunları Yarışması

  TÜRKİYE 19. ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI TÜRKİYE ZEKA VAKFI · MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI · ODTÜ · TOBB · TÜBİTAK Türkiye Zeka Vakfı’nın 19 yıldır düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2014 14 Eylül 2014′te başladı. Yaş, cinsiyet ve eğitim gibi sınırlamalar olmadan zekâsına güvenen herkesin katılabildiği yarışma üç aşamadan oluşuyor: Eleme...

  Geleceğin Mucidi Türkiye 2.si Oldu

  Geleceğin Mucidi Türkiye 2.si Oldu

  Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katıldıkları yarışmalarda derece elde etmeyi bir gelenek haline getirdiler. Bu sefer dünyanın en büyük şirketlerinden Samsung Electronics ile Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Kidz TV işbirliğiyle gerçekleştirilen “Geleceğin Mucitleri” adlı bilim yarışmasına katılan merkez öğrencisi Şehri Sude Kahraman, “Basston” adlı projesiyle Türkiye ikincisi oldu. Geleceğin...

  Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması

  Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yar...

  Verimlilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Öğrencilere Yönelik “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması” Başladı 2014 yılından itibaren Bakanlığımızın kuruluş tarihi dikkate alınarak “Verimlilik Haftası” etkinlikleri Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir. Hafta kapsamında, önümüzdeki yıllarda söz konusu etkinliklerin yurt geneline yaygınlaştırılarak verimlilik bilincini kamuoyuna benimsetmek amacıyla çeşitli konferans, sempozyum, panel, seminer...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  Yorum yapma kapalı.
  logistics kampi yakın yaşam