Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
TED TAM EĞİTİM BURS SINAVI BAŞVURUSU
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • TED TAM EĞİTİM BURS SINAVI BAŞVURUSU
  TED TAM EĞİTİM BURS SINAVI BAŞVURUSU

  Burs Sınavı Başvuru Süresi: 07 Ocak–03 Mart 2013
  Sınav Tarihi ve Saati: 06 Nisan 2013 Cumartesi /09.30

  1.Burs Sistemiyle İlgili Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
  Türk Eğitim Derneği, kuruluşundan bugüne yaklaşık 48.000 “başarılı ancak maddi imkanları
  yetersiz” öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlamıştır.
  Türk Eğitim Derneği burs uygulamaları Burs Birimi tarafından yürütülmektedir.
  Burs Birimi temelde Tam Eğitim Bursu öğrencilerinin burs sistemine kabulünden üniversite
  yaşamlarının sonuna kadar, hem burs hizmetlerinden yararlanabilmeleri hem de psiko-sosyal
  gelişimlerini en sağlıklı şekilde tamamlayabilmeleri için gereken desteği vermeyi amaç
  edinmektedir.
  Bu çerçevede, Burs Birimi’nin sorumlulukları arasında öncelikle öğrencilerin burs sistemine
  dahil olmalarını sağlayacak bursluluk sınavının hazırlanması, sınavda başarılı olan
  öğrencilerin ev ziyaretlerinin yapılması, eğitim süreçlerinde rehberlik ve psikolojik
  danışmanlık hizmetlerinden yararlanması; akademik başarılarının ve psiko-sosyal
  gelişimlerinin takibi yer almaktadır.
  Bu süreçlerin gerçekleştirilmesinde Burs Birimi uzmanları; başta öğrenciler ve aileleri olmak
  üzere, TED okullarının PDR birimleri ve Türk Eğitim Derneği Gönüllü Grupları ile sıkı bir iş
  birliği içerisinde çalışmaktadır.
  TAM EĞİTİM BURSU (TEB)
  Tam Eğitim Bursu(TEB); başarılı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam
  edemeyen öğrencilerin öğrenim masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar
  karşılanmasına yönelik olan Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarından biridir.
  Tam Eğitim Bursu, destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek
  giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı
  okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin üniversite eğitiminin
  sonuna kadar karşılanmasını kapsamaktadır.
  Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin “Hak ve Yükümlülükleri” öğrencinin
  velisiyle karşılıklı imzalanacak olan Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde-4’te şu şekilde
  belirlenmiştir:
  Öğrenci, aşağıdaki koşullardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını
  kaybetmektedir. Bu koşullar şunlardır:
  Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar
  -Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi
  vb.’den burs alması,
  -Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
  -Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması
  -Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 3 ve 3’ün
  altında not bulunması,
  -Öğrencinin Disiplin cezası alması,
  -Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi
  kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
  -Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
  -Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından
  gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.
  Öğrencinin Bursunun Kesileceği Ve Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri
  Alınacağı Durumlar
  -Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan
  vazgeçmesi,
  -Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın
  bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
  -Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin
  olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra
  yapılan ödemeler,
  -Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe
  aykırı olduğunun saptanması,
  Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi
  durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal
  faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve
  müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.
  Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED
  Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir!
  -Yatılı Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden yatılı burs alan
  öğrenciler, yatılı olarak eğitim veren okullarımızdan TED Polatlı Koleji veya TED Karabük
  Koleji’ne, kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate
  alınarak devam ederler.
  TED Polatlı Koleji’nde erkek öğrenciler için yatakhane bulunmaktadır.
  TED Karabük Koleji’nde ise hem erkek hem de kız öğrencilere yatılı eğitim olanağı
  sunulmaktadır.
  TED okullarının bulunmadığı illerden burs başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları
  “yatılılık” için değerlendirilmektir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler yatılı
  okullarımız olan TED Polatlı Koleji ve TED Karabük Koleji’ne yerleştirilecektir.
  – Gündüzlü Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden burs alan
  gündüzlü öğrenciler, Türkiye genelinde hizmet veren 24 TED okulunda eğitim alırlar.
  Okullarımızın bulunduğu 24 ildeki öğrencilerin başvuruları, kontenjanlarımız dahilinde ve
  okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak gündüzlü eğitim almak üzere
  değerlendirilmektedir.
  Önemli Not: TED Ankara Koleji’nde Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim almak üzere
  sınava giren adaylardan, Türk Eğitim Derneği’nin Tam Eğitim Bursu Sınavı’nın yazılı ve
  mülakat aşamasında başarılı olduktan sonra TED Ankara Koleji’nin Ara Sınıflar Giriş
  Sınavı’na da girmeleri ve bu sınavda başarılı ilk beş öğrenci içinde yer almaları
  istenmektedir.
  www.turkegitimdernegi.org.tr adresinden okullarımızın listesine ulaşabilirsiniz!
  2. Başvuru
  2.1. Başvuru Koşulları
  Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavına başvurmak isteyen adaylar bu kılavuzu
  dikkatlice okuyarak ve yönergelere uygun bir biçimde online başvuru formunu
  doldurmalıdırlar.
  Burs başvurusu yapacak olanların;
  – T.C. vatandaşı olması,
  – Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
  – En son bitirdiği sınıfa ait karnesinde, yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında
  olması,
  – Yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerin yatılılık için uygun olması,
  – Türk Eğitim Derneği tarafından belirlenen ekonomik yetersizlik kriterlerine uygun koşulları
  taşıması (ailenin aylık geliri en fazla 2200 TL olabilir, aynı ilden başvuran ve yaklaşık
  puanları alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.)
  TED okullarında eğitimlerine devam eden öğrenciler Tam Eğitim Bursu Sınavı’na
  başvuruda bulunamazlar!
  2.2. Başvuru Formunun Doldurulması
  Türk Eğitim Derneği burs başvuru formu Öğrenci Bilgileri, Okul Bilgileri, Öğrencinin Ailesine
  Ait Bilgiler olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
  Başvuru formunun öğrencinin devam ettiği okuldaki bir yetkili ya da sınıf öğretmeni
  tarafından dikkatlice ve yönergeye uygun bir biçimde doldurulması önerilir.
  Form doldurulduktan sonra sayfanın en sonunda yer alan “kaydet” butonuna
  basılmalıdır. Adaylar formda belirttikleri her bilgiyi istendiğinde belgeyle ibraz etmek
  zorundadır.
  2.2.1. Bilgilerin Doldurulması
  Öğrenci Bilgileri:
  1. T.C. Kimlik Numarası
  Nüfus cüzdanınızda T.C. Kimlik Numarası alanı bulunmaktadır. Bu alanda onbir haneli bir
  sayı yer almaktadır. Başvuru formundaki T.C. kimlik numarası alanı, nüfus cüzdanınızdaki bu
  sayıyı yazmanız için düzenlenmiştir. Nüfus cüzdanlarındaki seri ve no karşısındaki yazılı olan
  harf ve rakamlar T.C. kimlik numarası değildir. Bu nedenle bu harf ve rakamların T.C. kimlik
  numarası alanına yazılmaması gerekir. Eski nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası
  yoktur.
  Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası olmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus
  Müdürlüklerinden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt” örneğinden veya “http//tckimlik.nvi.gov.tr”
  internet adresinden T.C. kimlik numaralarını öğrenebileceklerdir.
  2. Ad
  Adaylar adlarını büyük harflerle ve ayrılan bölüme yazmalıdır. Birden fazla adı olanlar isimler
  arasında boşluk bırakmalıdır.
  3. Soyad
  Adaylar soyadlarını büyük harflerle ve ayrılan bölüme yazmalıdır.
  4. Baba Adı
  Adaylar baba adlarını büyük harflerle ve ayrılan bölüme yazmalıdır.
  5. Doğum Tarihi
  Adaylar doğum tarihlerini gün/ay/yıl olarak yazmalıdır.
  6. Cinsiyeti
  Uygun seçenek seçilmelidir.
  7. Burs Alıyor musun?
  Adaylar burs alıp almama durumlarına göre uygun seçeneği seçmelidir.
  Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler başka hiçbir
  kurum ya da kuruluştan karşılıklı veya karşılıksız burs almamalıdır. Halen bir kurum ya
  da kuruluştan burs alan öğrencilerinden Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu
  almaya hak kazanmaları halinde burslarının iptali istenmektedir.
  8. Engelin Var mı?
  Engeli olmayan adaylar “Yok” seçeneğini, engelli adaylar ise engel türlerini belirten seçeneği
  seçmelidir.
  9. Engelinden Dolayı Sınavda Gözetmen İstiyor musun?
  Engeli nedeniyle gözetmen desteği talebinde bulunan adaylardan durumlarını
  gösteren heyet raporu istenecektir.
  Öğrenci Okul Bilgileri:
  1. İl
  Adaylar okullarının bulunduğu ili seçmelidir.
  2. İlçe
  İle bağlı ilçeyi seçmelidir.
  3. Okul Adı
  Adaylar halen devam etmekte oldukları okulun adını seçmelidir.
  Önemli Not: TED okullarında eğitimine devam eden öğrenciler bursluluk sınavına
  müracaat edemezler!
  4. Şu Anda Okuduğun Sınıf
  Burs başvurusunda bulunan adaylar ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam ediyor
  olmalıdır. Belirtilen sınıf düzeyindeki öğrenciler bir üst sınıftan itibaren burs almaya başlar.
  Lütfen şu anda okuduğunuz sınıf düzeyini dikkate alarak seçiniz.
  5. Şube
  Adaylar halen devam etmekte oldukları şube adını yazmalıdır.
  6. Öğrenci No
  Adaylar mevcut okul numaralarını yazmalıdır.
  7. Geçen Seneki Karne Notun (100 lük sisteme göre girin)
  Burs başvurusunda bulunan adayların geçen sene aldıkları karnede not ortalamalarının
  (geçen seneye ait karnenin yıl sonu başarı ortalaması) 85-100 aralığında olması
  gerekmektedir. Adaylar geçen yıla ait yıl sonu başarı ortalamalarını 100’lük sistemde
  yazmalıdır.
  Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler:
  1. Anne-Babanın Hayatta Olma Durumu
  Anne-babanın durumuna uygun seçenek seçilmelidir.
  2. Anne-Babanın Yaptığı İş
  Anne ve/veya babası çalışan adaylar bu bölümde anne ve/veya babanın yaptığı işi
  seçmelidir.
  3. Anne-Baba Birlikte mi?
  Anne-babanın medeni durumuna uygun seçenek seçilmelidir.
  4. Ailenin Sosyal Güvenlik Durumu
  Bu bölümde öğrencinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun hizmetlerinden yararlanıp
  yararlanamaması durumuna göre en uygun seçenek seçilmelidir. Sosyal güvenlik durumu
  Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu kriterleri arasında olmamakla birlikte, özellikle
  yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerimiz için değerlendirmeye alınan önemli bir
  bilgidir.
  5. Ev Durumu
  Adaylar bu alanda oturdukları evin mülkiyet durumuna göre uygun olan seçeneği seçmelidir.
  6. Evde Yaşayan Toplam Kişi Sayısı (öğrenci dahil)
  Adaylar bu alanda evde yaşayan bütün bireyleri (kendileride dahil) gözönünde bulundurarak
  yazacaktır.
  7. Evde Çalışan Kişi Sayısı
  Adaylar çalışan aile fertlerinin sayısını belirtmelidir.
  8. Evde Çalışan Kişilerin Toplam Aylık Geliri (TL)
  Adaylar bu alanda ailede çalışan bireylerin aylık gelirlerinin toplamını, maaş belgelerindeki
  tutarları dikkate alarak belirtmelidir.
  Adaylardan burs almaya hak kazanmaları halinde bu bölümdeki beyanlarını
  belgelemeleri istenecektir. Beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması
  durumunda adayın burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin insiyatifindedir. Gelir
  durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken adayın yaşadığı ilin sosyo-ekonomik
  koşulları da dikkate alınacaktır!
  Not: Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan TEB sınavında
  yaklaşık puanı alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih
  edilecektir.
  9. Oturduğun Evin Adresi
  Adaylar ikamet ettikleri adresi ayrıntılı ve dikkatli bir biçimde yazmalıdır.
  10. Ev Telefonu
  06 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olan adaylara mülakat
  bilgisi telefonla iletileceğinden adaylar ev telefonlarını alan kodu belirterek dikkatli ve
  eksiksiz bir biçimde yazmalıdır.
  11. Cep Telefonu
  06 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olan adaylara mülakat
  bilgisi telefonla iletileceğinden adaylar velilerine ait cep telefonu numarasını dikkatli
  ve eksiksiz bir biçimde yazmalıdır.
  Adaylar bütün bölümlerde istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra başvuru
  formunun en altında yer alan “kaydet” butonuna basmalı ve mümkünse başvuru
  ekranının bir kopyasını yazdırmalıdır.
  Önemli Not: Sınav Merkezleri, Sınav merkezlerine yönlendirilen il ve ilçeler ve adayın
  burs almaya hak kazanması halinde eğitimine devam edeceği okul bilgisi ile yatılıgündüzlü
  eğitim alma durumu Tablo-1’de detaylı olarak gösterilmektedir. Lütfen
  inceleyiniz!
  UYARI: Tam Eğitim Bursu başvuruları için, başvuru bitimi tarihi olan 03 Mart 2013
  tarihinden sonra ön değerlendirme yapılacak; sınava girmesi uygun bulunan
  öğrencilerin sınav giriş belgeleri www.turkegitimdernegi.org.tr adresinde
  yayınlanacaktır. Adaylara posta yoluyla hiçbir bilgi ya da belge gönderilmeyecektir.
  Yanlış girilen bilgilerinizi 03 Mart 2013 Saat : 24:00’e kadar güncelleyebilirsiniz.

  TED Ankara Koleji’ne yalnızca 5. sınıftan 6. sınıfa geçecek olan öğrenciler
  alınacaktır.
  TED İstanbul Koleji’ne Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenci alınmayacaktır.

  Gelen aramalar: ortaokula burs başvurusu,teb bursu,ted 10 sınıf burs sınavı,ted ankara lisesi burs,ted eğitim bursu başvurusu,ted koleji burs başvurusu
  Etiketler :

  BENZER HABERLER

  ITAP FenLab 2014 – 2015 Eğitim Yılı Sonbahar Dönemi Etkinlikleri

  ITAP FenLab 2014 – 2015 Eğitim Yıl...

  2014-2015 Eğitim Yılı 1. Dönem Etkinlikleri Yeni Başvuru Bilgileri; ITAP FenLab 2014-2015 eğitim yılı 1. dönem programını kaçıran, geç fark eden ya da TEOG sınavı hazırlıklarından dolayı katılmayı erteleyen öğrenciler Kasım 2014 sonu itibariyle dönem sonuna kadar eğitimlere kayıt yaptırarak katılabileceklerdir. Eğitimler ilkokul 3-4 ve tüm ortaokul sınıflarını kapsamaktadır. Yeni...

  2015 TÜBİTAK Bilim Fuarları hakkında

  2015 TÜBİTAK Bilim Fuarları hakkında

  1. Neden TÜBİTAK Bilim Fuarları? Her öğrencinin bilimsel bir proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı gerçekleştirebileceği öngörüsünden yola çıkarak 4006 Bilim Fuarları programı açılmıştır. Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak “her fikir değerlidir” ilkesi ile bilimsel süreç takip edilerek yapılacak olan her türlü proje bu...

  4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları

  4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları

  4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci Başvuru Koşulları: · Başvurular 18 Kasım – 20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. · Özel okullara ve BİLSEM’lere Bilim Fuarı desteği verilmemektedir, bu nedenle özel okul ve BİLSEM başvuruları kabul edilmez. · Bilim fuarı başvuruları proje yürütücüsü tarafından yapılır. Proje yürütücüsü...

  Okyanus Kolejleri Yetenek Gelişim Akademisi Kayıtları Başladı

  Okyanus Kolejleri Yetenek Gelişim Akadem...

  YETENEK GELİŞİM AKADEMİSİ NEDİR? Çocukların akademik derslerden bağımsız olarak bilişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek adına alanında uzman kişilerce hazırlanmış ve yürütülen , 7-11 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği bir gelişim programıdır. YGA eğitim programı uygulanan eğitim-öğretim müfredatından bağımsız olmasına karşın, çocukların öğrendikleri becerileri okul hayatlarına kolayca uyarlayabilmelerini sağlar. PROGRAMIN AMACI...

  Doğa Koleji ve Hamleys Bilim Şenliği

  Doğa Koleji ve Hamleys Bilim Şenliği

  Doğa Koleji ve Hamleys Bilim Şenliği ile bilim ve eğlence bir arada… Bilim Şenliği’nde yapılacak etkinlikler: Duman makinası yardımıyla yapacağımız iksir ve köpük deneyleriyle çizgi filmlerin dünyasına giriyoruz, Kokulu meyve resimleri boyayarak oyunumuz için jöle yapıyoruz, İnsan vücudu iskeleti yaparak, vücudumuzu tanıyoruz, “Plazma Ball” ile ışığın büyülü ve renkli dünyasına...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  enerji verimliligi bilişim kongre yakın yaşam