ARF Team
Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
reklam
 » 
ÖRNEK SOSYOLOJİ PROJE RAPORU
a aa
ÖRNEK SOSYOLOJİ PROJE RAPORU
ÖRNEK SOSYOLOJİ PROJE RAPORU

Projenin Adı:
Ankara’ya göç etmiş İspirliler arasındaki hemşerilik bağının ekonomik ilişkilerine
etkisi.

Projenin Amacı:
Hemşerilik, bir sosyal gruplaşma etmenidir. Özellikle modernlik öncesi toplumlarda
önemli bir sosyal dayanışma ve organizasyon temeli olduğu kadar, sosyal, siyasi,
kültürel ve iktisadi sonuçlarda doğuran bir olgudur.
Bu araştırmada, bu iki birbiriyle ilişkili sürecin, yani hemşerilik ve iç göç olgularının
iktisadi faaliyetlere nasıl bir etkide bulunduğunun incelenmesi amaçlanmıştır.
Giriş:
Hemşerilik, “aynı şehirden gelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Sosyoloji
literatüründe, özellikle sosyal değişme, göç ve kentleşme bağlamında incelenmiş bir
sosyal olgudur.
Hemşehrilik, kökenin bulunduğu şehirden başka bir şehre göç edilmesiyle beraber,
göç edilen kentin sosyal, kültürel ve iktisadi dokusuna da etki etmektedir.
Ülkemizde, 1950’lerde çok partili demokratik sisteme geçiş, kalkınma çabalarının
ve kamu yatırımlarının artmasıyla yoğunlaşan iç göç ile birlikte, büyük şehirlerde aynı
yöreden gelenlerin aynı mahalle ve semtlere yerleşmesi, benzeri işkolları ve ticaret
alanlarında faaliyet göstermeleri ile hemşerilik olgusu öne çıkmıştır.
Sosyal çevremize baktığımızda, hatta kendi ailemizi incelediğimizde, hemşerilik
ilişkilerinin önemli bir sosyal dayanışma, aidiyet, kültür muhafazası gibi bir takım
işlevleri yerine getirdiğini görebiliriz.
Bu çalışmada Ankara’da yerleşik ispirliler arasındaki hemşerilik bağının, onların
iktisadi dayanışmasına ve iş ilişkileri geliştirmesine nasıl yansıdığı incelenmiştir.
Yöntem:
Ankara’da İspirlilerin kurduğu derneklerle temas edilerek, İspirlilerin yoğun
olarak yaşadıkları bir yer olan Keçiören Mecidiye mahallesi araştırma evreni olarak
seçilmiştir.
Derneklerden alınan adresler ile mahalle muhtarından alınan adresler birleştirilip,
tekerrürler ayıklandıktan sonra, araştırma evreninin 314 haneden oluştuğu tespit
edilmiştir.
Bu evrenden tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60 haneden oluşan bir örneklem
belirlenmiştir.
Proje kapsamında örneklerden elde edilecek bilgi ve verileri toplamak üzere 22
sorudan oluşan bir anket geliştirilmiştir. İlgili örnekleme bu anket uygulanmıştır. Anket
hane halkı reisine o bulunamadığı takdirde de eşine uygulanmıştır. Ankete cevap
verme oranı % 90 olarak gerçekleşmiştir.
Anketin sonuçları bir istatistik analiz programı (SPSS) kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma:
Elde edilen verilerden çeşitli bağıntılar kurularak şu sonuçlara varılmıştır:
Deneklerin hemşehrisi olmayan işadamları ve esnaf ile olan mevcut ilişkileri,
hemşehrileri olanlara kıyasla daha azdır.
Deneklerin hemşehrilik ilişkileri ortak iktisadi faaliyetlerinde önemli bir rol
oynamaktadır.
Deneklerin % 48.2’si serbest meslek sahibidir. Bu meslek alanlarında inşaat
müteahhitliği ve fırıncılık en önde gelmektedir.
Serbest meslek sahibi İspirlilerin %87.8’i işlerini kurarken hemşehrilerinden maddi
ve manevi destek gördüğünü belirtmiştir.
Deneklerin % 42.6’sı memur ve işçi olarak çalışmaktadır. Bunların önemli bir
çoğunluğu (% 71) işe girmelerinde hemşehrilerinin (milletvekili, bürokrat, iş adamı
vb.) yardımcı ve etkili olduklarını belirtmişlerdir.
Deneklerin işsiz olanları ise yine hemşehrilerinden maddi ve manevi destek
görmektedir.
Kaynaklar:
Ayata, A. (1994), “Geleneksel ve Modern Dayanışma”,  Dünyada ve Türkiye’de
Güncel Sosyolojik Gelişmeler. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları.
Bayhan, V. (1996) “Türkiye’de İç Göçler ve Anomik Kentleşme”, Toplum ve Göç II.
Ulusal Sosyoloji Kongresi. 20-22 Kasım, Mersin.
Bayraktar, Ulaş (2001) ‘Hemşehri dernekleri ve demokratik gelişim’, İstanbul’daki
Anadolu
Bott, E. (2004) “Aile içi Roller ve Toplum Ağı” içinde çev. İhsan Sezai,  Öncü
Sosyologların Kaleminden Sosyoloji, Ankara: Tekağaç.
Gökçe, Birsen (1994) “Toplumsal Değişim Sürecinde Gecekondu Ailesi”,  Aile
Kurultayı. 16-18 Kasım 1994, Birinci Kitap, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma
Kurumu Başkanlığı.
Köse, Ahmet Cengizhan (1996)  Yöresel Dayanışma Örgütlerinin Kentlileşme
Sürecindeki Rolü -Konya İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.
Tekşen, Adnan (2003) Kentleşme Sürecinde Bir Tampon Mekanizma Olarak
Hemşehrilik:  Ankara’daki Malatyalılar Örneği, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT).

Gelen aramalar: film raporu örneği,sosyoloji rapor örnekleri

BENZER HABERLER

23 Nisan Gökyüzü Şenliği

23 Nisan Gökyüzü Şenliği

ŞENLİK İÇERİĞİ GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİ PLANETARYUM EĞLEN-BİLİM ŞOVLARI DENEY GÖSTERİLERİ KARADELİK ATÖLYESİ OYUN ATÖLYESİ TELESKOP YAPIMI GÜNEŞ SAATİ YAPIMI MODEL UÇAK YAPIM ATÖLYESİ ROKET YAPIM ATÖLYESİ KUM BOYAMA ATÖLYESİ FİLM GÖSTERİLER AÇILIŞ: 21 Nisan 2014 Pazartesi Saat: 10:00 Etkinliklerimiz 21 Nisan – 27 Nisan 2014 tarihleri arasında her gün saat 10:00...

Çevresel Katılımcılık Hibe Programına Başvurular Açıldı

Çevresel Katılımcılık Hibe Programına Ba...

TEMA Vakfı olarak ortağı olduğumuz ENV.net projesi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara, Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı”na başvurular açıldı. Programın amacı Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarını Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı konularında başta savunuculuk ve lobi çalışmaları olmak üzere çeşitli faaliyetlere dahil ederek vatandaşlar arasında farkındalık yaratmaktır. Ayrıca bu program...

AKÇADAĞ ANADOLU İMAM HATIP LISESI BİLİM ŞENLİĞİ

AKÇADAĞ ANADOLU İMAM HATIP LISESI BİLİM ...

Okulumuzda TÜBİTAK Bİlim Şenliği düzenliyoruz. Okulumuz Türkiye´de 1000 okul arasına girerek bu etkinliği düzenleme şansı yakalamıştır.Bu Bilim Şenliğini 16 Nisan 2014 Çarşamba günü 10:00-13:00 saatleri arasında okulumuz bahçesinde düzenleyeceğiz. Öğretmenlerimizin koordinatörlüğünde öğrencilerimiz 31 adet proje hazırladılar.Bu projelerle öğrencilerimiz bilgiyi arama ,araştırma ,bilgiyi toplama ve değerlendirerek bir sonuca varma yöntemlerini öğrenmiş...

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı İstanbul ayağında ilk hafta tamamlandı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Pro...

REC Türkiye ile Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından, İklim Platformu ve Eko IQ işbirliği ile kamu ve özel sektör profesyonellerine yönelik tasarlanan, Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı I.Modül Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temelleri kapsamında ilk hafta dersleri ve oturumları tamamlandı. Ülkemizde 2007 yılından bu yana Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından Boğaziçi Üniversitesi...

NATUREL Bahar 2014 ve BEYİNDEN BİLİNCE YOLCULUK

NATUREL Bahar 2014 ve BEYİNDEN BİLİNCE Y...

Tarih 18-20 NİSAN 2014 Ziyaret saatleri 11.00-19.00 Yer SÜRMELİ İstanbul Oteli, Gayrettepe Ücret 15inci yıla özel, günlük giriş 15 TL Bu bahar da ikisi bir arada! Festiva A.Ş. tarafından biri onbeş yıldır, diğeri dört yıldır düzenlenmekte olan iki festival 18-20 Nisan 2014 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Sürmeli İstanbul Oteli’nde...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.
Yorum yapma kapalı.
akıl karı yarışma tpab genetik-gunleri ICSG İSTANBUL 2014 Öğrenci Yurtları Sitesi YURTPARK.NET Siber Güvenlik Chem Show Eurasia çocuk-zirvesi kardiyoloji kongre Özel Ders yakın yaşam Bilişimci Martılar Su Haberleri