Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

  SEMPOZYUM KONULARI
  1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih

  i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, şıh, pir, ahund vb. kavramların tahlili)
  ii. Coğrafî bölgelere dağılımı açısından medreseler (Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu Medreseleri vb.)
  iii. Mezhebî aidiyetleri açısından medreseler (Şâfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.)
  iv. Eğitim dili açısından medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça eğitim veren medreseler)
  v. Geleneği olan medreseler (Tillo, Nurşin medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri
  2. Medreselerde Eğitim-Öğretim

  i. Müfredat, eğitim-öğretim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bakış
  ii. Din eğitimi alanında hizmet veren müesseselerle, medreselerin eğitim-öğretim açısından mukayesesi (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İhtisas Kursları, İmam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kursları vb.)
  iii. Medreselerin hoca ve öğrenci profilini değerlendiren sosyolojik araştırmalar
  iv. Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
  v. Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler
  vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler
  vii. Medrese hocalarının matbû ya da mahtût eserleri
  3. Modernleşme Sürecinde Medreseler

  i. Din eğitim-öğretiminde sivil bir alan olarak medreseler
  ii. Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri
  iii. Medreselerin ilim dünyasına katkıları
  iv. Medreselerin dinî-mezhebî farklılıklara yaklaşımları
  v. Medreselerin toplumsal gruplarla ilişkileri (dinî cemaatler, farklı inanç grupları ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler)
  vi. Medreselerin Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkileri
  vii. Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
  viii. Modernleşme sürecinde medreseler
  ix. Cumhuriyet dönemi edebiyatında medreseler
  4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği

  i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
  ii. Medreselerdeki hiyerarşik yapı; hoca-talebe, ast-üst ilişkileri
  iii. Kanaat önderleri olarak öne çıkmış medrese âlimleri
  iv. Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
  v. Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
  vi. Medrese mezunlarının istihdam problemleri
  vii. Diğer konular

  TAKVİM
  Sempozyumun İlanı : 01 – 16 Ocak 2012
  Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Mart 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı : 16 Nisan 2012
  Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 13 Temmuz 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Metinlerinin İlanı : 27 Temmuz 2012
  Sempozyum : 05 – 07 Ekim 2012

   

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Adres:
  Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  İstasyon Cad. 49100-MUŞ 
  Tel   :   436 213 00 13/4007
  Faks   :   436 212 08 53
  İrtibat görevlisi
  (Fikret Gedikli) :  505 926 00 00
  Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum
  e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

  BENZER HABERLER

  Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2014

  Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2014

  2. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 2nd LIVABLE CITIES SYMPOSIUM 20 KASIM 2014 İZMİMOD, İZMİR EMBARQ Türkiye ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) ortaklaşa düzenlediği Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu bu yıl İzmir’de gerçekleşecek. Sempozyumun bu yılki teması “Bisikletli ve Yürünebilir Şehirler”. Sundukları yaşam kalitesi açısından şehirlerin analiz edildiği farklı anketler ve araştırmalar var. Her...

  VII. TÜBERKÜLOZ SİMPOZYUMU

  VII. TÜBERKÜLOZ SİMPOZYUMU

  Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu (TBÇG) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen VII. Tüberküloz Simpozyumu‘nu Van’da gerçekleştirecek olmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayız. Son yıllarda ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden ve...

  I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı ve Sempozyumu

  I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ...

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI TÜRKLERDE TARİH BİLİNCİ VE TARİH YAZICILIĞI VE SEMPOZYUMU TÜRK TARİH KURUMU-BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (KARSAM) İŞBİRLİĞİ I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyum Duyurusu Kadim bir geçmişe sahip olan Türk milletinin öteden beri dünya tarihi sürecini etkilediği bilinmektedir. Tarihi süreçte,...

  ICOVACS 2015

  ICOVACS 2015

  It is a great pleasure to invite you to the sixth annual conference of ICOVACS 2015 in Istanbul, Turkey. ICOVACS 2015, International Conference on Value Chain Sustainability, will take place at Marmara University, Goztepe Campus, during March 12-13, 2015. This year’s conference theme, “Performance Measurement in Operations Management”, invites you...

  Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim

  Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İç...

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim başlıklı bilimsel etkinliğin gerçekleştirileceğini duyurmaktan onur duyarız. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, eğitim bilimleri alanındaki uzman gereksinimini karşılamak amacıyla Türkiye’de kurulmuş ilk Eğitim Bilimleri Fakültesidir. Kurulduğu günden...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  logistics kampi yakın yaşam