öğretmen yarışma
Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
TÜSİAD
 » 
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

  SEMPOZYUM KONULARI
  1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih

  i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, şıh, pir, ahund vb. kavramların tahlili)
  ii. Coğrafî bölgelere dağılımı açısından medreseler (Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu Medreseleri vb.)
  iii. Mezhebî aidiyetleri açısından medreseler (Şâfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.)
  iv. Eğitim dili açısından medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça eğitim veren medreseler)
  v. Geleneği olan medreseler (Tillo, Nurşin medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri
  2. Medreselerde Eğitim-Öğretim

  i. Müfredat, eğitim-öğretim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bakış
  ii. Din eğitimi alanında hizmet veren müesseselerle, medreselerin eğitim-öğretim açısından mukayesesi (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İhtisas Kursları, İmam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kursları vb.)
  iii. Medreselerin hoca ve öğrenci profilini değerlendiren sosyolojik araştırmalar
  iv. Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
  v. Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler
  vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler
  vii. Medrese hocalarının matbû ya da mahtût eserleri
  3. Modernleşme Sürecinde Medreseler

  i. Din eğitim-öğretiminde sivil bir alan olarak medreseler
  ii. Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri
  iii. Medreselerin ilim dünyasına katkıları
  iv. Medreselerin dinî-mezhebî farklılıklara yaklaşımları
  v. Medreselerin toplumsal gruplarla ilişkileri (dinî cemaatler, farklı inanç grupları ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler)
  vi. Medreselerin Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkileri
  vii. Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
  viii. Modernleşme sürecinde medreseler
  ix. Cumhuriyet dönemi edebiyatında medreseler
  4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği

  i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
  ii. Medreselerdeki hiyerarşik yapı; hoca-talebe, ast-üst ilişkileri
  iii. Kanaat önderleri olarak öne çıkmış medrese âlimleri
  iv. Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
  v. Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
  vi. Medrese mezunlarının istihdam problemleri
  vii. Diğer konular

  TAKVİM
  Sempozyumun İlanı : 01 – 16 Ocak 2012
  Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Mart 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı : 16 Nisan 2012
  Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 13 Temmuz 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Metinlerinin İlanı : 27 Temmuz 2012
  Sempozyum : 05 – 07 Ekim 2012

   

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Adres:
  Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  İstasyon Cad. 49100-MUŞ 
  Tel   :   436 213 00 13/4007
  Faks   :   436 212 08 53
  İrtibat görevlisi
  (Fikret Gedikli) :  505 926 00 00
  Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum
  e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

  Gelen aramalar: konyada medrese egitimi veren kurslar

  BENZER HABERLER

  1. Uluslararası Tehlike Altındaki Diller Konferansı

  1. Uluslararası Tehlike Altındaki Diller...

  Background: According to UNESCO, it is believed that at least half of the nearly 7,000 languages spoken around the world will cease to be used within the next 100 years. If this issue is neglected, people will lose not only their cultural heritage but also invaluable understandings about the history...

  II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

  II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

  II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU’NA DAVET Üniversiteler, bilgi üretiminin merkezinde yer alan ve toplumsal dinamikleri harekete geçiren itici güç niteliğindeki kurumlardır. Bu boyutuyla toplumsal kalkınmanın ve ülke gelişiminin gerçekleşmesinde üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ekonomiden iletişime, ticaretten eğitime kadar her alanda sınırların kalktığı ve küreselleşmenin tüm yaşantımızı kuşattığı günümüzde, disiplinler arası...

  3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

  3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

  Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde düzenlenen Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlenmektedir. Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Sempozyumun başlıca hedefi, Kırsal Turizm alanında yaşanan gelişmelerin, yapılan araştırmaların paylaşılacağı bilimsel ortamı oluşturmak, akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmaktır. NEDEN KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU? Kırsal...

  Ulusal Emek ve Toplum Kongresi 2014

  Ulusal Emek ve Toplum Kongresi 2014

  Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde düzenlenen Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlenecektir. 2014 yılında düzenleyeceğimiz Kongrenin başlıca hedefi, emek piyasası ve çalışma hayatına ilişkin ortaya çıkan yenilikler ile yaşanan gelişmelerin ve yapılan araştırmaların paylaşılacağı bilimsel ortamı oluşturmak, akademisyen, araştırmacı, kamu ve özel sektör...

  International Antalya Hospitality Tourism and Travel Research Conference

  International Antalya Hospitality Touris...

  CONFERENCE TOPICS The International Antalya Hospitality Tourism and Travel Research Conference will provide a unique forum for attendees from academia, industry, government, and other organizations to actively exchange, share, and challenge state-of-the-art research and industrial case studies on issues related to hospitality and tourism marketing and management. Hospitality and tourism...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  logistics kampi yakın yaşam akıl karı yarışma Öğrenci Yurtları Sitesi YURTPARK.NET Chem Show Eurasia Özel Ders Su Haberleri