ARF Team
Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
reklam
 » 
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
a aa
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

medreseler sempozyumu Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

SEMPOZYUM KONULARI
1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih

i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, şıh, pir, ahund vb. kavramların tahlili)
ii. Coğrafî bölgelere dağılımı açısından medreseler (Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu Medreseleri vb.)
iii. Mezhebî aidiyetleri açısından medreseler (Şâfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.)
iv. Eğitim dili açısından medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça eğitim veren medreseler)
v. Geleneği olan medreseler (Tillo, Nurşin medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri
2. Medreselerde Eğitim-Öğretim

i. Müfredat, eğitim-öğretim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bakış
ii. Din eğitimi alanında hizmet veren müesseselerle, medreselerin eğitim-öğretim açısından mukayesesi (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İhtisas Kursları, İmam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kursları vb.)
iii. Medreselerin hoca ve öğrenci profilini değerlendiren sosyolojik araştırmalar
iv. Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
v. Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler
vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler
vii. Medrese hocalarının matbû ya da mahtût eserleri
3. Modernleşme Sürecinde Medreseler

i. Din eğitim-öğretiminde sivil bir alan olarak medreseler
ii. Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri
iii. Medreselerin ilim dünyasına katkıları
iv. Medreselerin dinî-mezhebî farklılıklara yaklaşımları
v. Medreselerin toplumsal gruplarla ilişkileri (dinî cemaatler, farklı inanç grupları ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler)
vi. Medreselerin Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkileri
vii. Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
viii. Modernleşme sürecinde medreseler
ix. Cumhuriyet dönemi edebiyatında medreseler
4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği

i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
ii. Medreselerdeki hiyerarşik yapı; hoca-talebe, ast-üst ilişkileri
iii. Kanaat önderleri olarak öne çıkmış medrese âlimleri
iv. Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
v. Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
vi. Medrese mezunlarının istihdam problemleri
vii. Diğer konular

TAKVİM
Sempozyumun İlanı : 01 – 16 Ocak 2012
Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Mart 2012
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı : 16 Nisan 2012
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 13 Temmuz 2012
Kabul Edilen Tebliğ Metinlerinin İlanı : 27 Temmuz 2012
Sempozyum : 05 – 07 Ekim 2012

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstasyon Cad. 49100-MUŞ 
Tel   :   436 213 00 13/4007
Faks   :   436 212 08 53
İrtibat görevlisi
(Fikret Gedikli) :  505 926 00 00
Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum
e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

BENZER HABERLER

II. Yeni Medya Konferansi

II. Yeni Medya Konferansi

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Katılım Çağrısı 26-27 Şubat 2015 Kadir Has Üniversitesi İstanbul http://www.yenimedya.org.tr kongre@yenimedya.org.tr Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 23 MAYIS 2014 Kabul edilen bildirilerin ilanı 30 HAZİRAN 2014 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 3 EKİM 2014 Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda...

5. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi

5. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenc...

MeMÖK 20145. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi24 Mayıs 2014Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK), 2010 yılından beri Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenmektedir. MeMÖK’ün öncelikli amacı Türkiye’de mekatronik mühendisliği bölümlerinde okuyan veya mekatronik mühendisliği konularında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya...

360 Derece İktisat Ulusal Öğrenci Kongresi

360 Derece İktisat Ulusal Öğrenci Kongresi

Türkiye’nin 81 ilinden 120 üniversitesinden Vizyon sahibi gençlerin katılacağı , Celal Bayar Üniversitesi tarafından “KRİZ , İSTİHDAM VE TÜRKİYE “ ana teması ile 29-30 NİSAN tarihlerinde Manisa’da düzenlenecek olan “Gençlerle 360 Derece İktisat Ulusal Öğrenci Kongresi”nde bir araya gelecek. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik olguların, öğrenci düzeyindeki öğrencilerin bakış açısıyla değerlendirilmesini,...

3. Hukuk ve Küresel Sorunlar Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

3. Hukuk ve Küresel Sorunlar Uluslararas...

3 rd Hukuk ve Küresel Sorunlar Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 28 On – 30 Nisan 2014 Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü Hukuk ve Küresel Konularda Üçüncü Uluslararası Öğrenci Sempozyumu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 28-30 Nisan 2014 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan Sempozyum, Türk ve yabancı hukuk öğrencisi entegre yanı sıra, kurgusal...

5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi

5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Ö...

TUDOK 2014  İstanbul Kültür Üniversitesi V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2014), dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, bilimsel işbirliği için zemin hazırlamak ve geleceğin bilim adamlarının akademik dünyayla ve birbirleri ile olabilecek en erken dönemde tanışmalarını sağlamak...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.
akıl karı yarışma tpab genetik-gunleri ICSG İSTANBUL 2014 Öğrenci Yurtları Sitesi YURTPARK.NET Siber Güvenlik Chem Show Eurasia çocuk-zirvesi kardiyoloji kongre Özel Ders yakın yaşam Bilişimci Martılar Su Haberleri