Eğitim Teknolojileri Zirvesi
Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
reklam
 » 
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
a aa
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

medreseler sempozyumu Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

SEMPOZYUM KONULARI
1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih

i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, şıh, pir, ahund vb. kavramların tahlili)
ii. Coğrafî bölgelere dağılımı açısından medreseler (Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu Medreseleri vb.)
iii. Mezhebî aidiyetleri açısından medreseler (Şâfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.)
iv. Eğitim dili açısından medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça eğitim veren medreseler)
v. Geleneği olan medreseler (Tillo, Nurşin medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri
2. Medreselerde Eğitim-Öğretim

i. Müfredat, eğitim-öğretim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bakış
ii. Din eğitimi alanında hizmet veren müesseselerle, medreselerin eğitim-öğretim açısından mukayesesi (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İhtisas Kursları, İmam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kursları vb.)
iii. Medreselerin hoca ve öğrenci profilini değerlendiren sosyolojik araştırmalar
iv. Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
v. Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler
vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler
vii. Medrese hocalarının matbû ya da mahtût eserleri
3. Modernleşme Sürecinde Medreseler

i. Din eğitim-öğretiminde sivil bir alan olarak medreseler
ii. Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri
iii. Medreselerin ilim dünyasına katkıları
iv. Medreselerin dinî-mezhebî farklılıklara yaklaşımları
v. Medreselerin toplumsal gruplarla ilişkileri (dinî cemaatler, farklı inanç grupları ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler)
vi. Medreselerin Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkileri
vii. Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
viii. Modernleşme sürecinde medreseler
ix. Cumhuriyet dönemi edebiyatında medreseler
4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği

i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
ii. Medreselerdeki hiyerarşik yapı; hoca-talebe, ast-üst ilişkileri
iii. Kanaat önderleri olarak öne çıkmış medrese âlimleri
iv. Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
v. Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
vi. Medrese mezunlarının istihdam problemleri
vii. Diğer konular

TAKVİM
Sempozyumun İlanı : 01 – 16 Ocak 2012
Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Mart 2012
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı : 16 Nisan 2012
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 13 Temmuz 2012
Kabul Edilen Tebliğ Metinlerinin İlanı : 27 Temmuz 2012
Sempozyum : 05 – 07 Ekim 2012

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstasyon Cad. 49100-MUŞ 
Tel   :   436 213 00 13/4007
Faks   :   436 212 08 53
İrtibat görevlisi
(Fikret Gedikli) :  505 926 00 00
Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum
e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

BENZER HABERLER

ULİT 13. Uluslararası Öğrenci Kongresi

ULİT 13. Uluslararası Öğrenci Kongresi

ULİT 13. Uluslararası Öğrenci Kongresi ”1. DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILDÖNÜMÜNDE SAVAŞ KAVRAMI” 21 Mayıs – 23 Mayıs Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi (yeşil köşk karşısı) “1. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümünde Savaş Kavramı” Kongre Kapsamı Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans,...

2. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi

2. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi

16-18 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecek olan “II.Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi”ne başvurular başlamıştır. Başvurunuzun hatasız olması için dikkat etmeniz gereken noktaları belirtmek isteriz. Bunlardan birincisi Kariyer.net üzerinden başvurunuzu yaparken kullanacağınız CV ve ön yazınız (motivasyon mektubu) ile alakalı. CV’niz Kariyer.net ‘te zaten hali hazırda bulunuyor fakat ön yazınızı oluştururken başlık girmeyi...

7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

Bildiri Konuları ve Alan Kodları • Yazılım Mühendisliği (YM) • Karar Destek Sistemleri (KDS) • Bilgi Erişim Sistemleri (BES) • Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği (EAMT) • Haberleşme Mühendisliği (HM) • Elektronik Mühendisliği (EM) • Endüstri Mühendisliği (ENM) • Yöneylem Araştırması (YA) • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (MTY) • Nano/Mikro...

II. Aerobiyoloji Sempozyumu

II. Aerobiyoloji Sempozyumu

Sayın Meslektaşımız; Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda allerjik hastalıkların görülme sıklığındaki artış ve hava kirliliği, toplum sağlığı açısından önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca günümüzde Aerobiyoloji bilimindeki gelişmeler ile allerjik hastalıklar dalındaki önemi, bu konuların uzmanlarınca sık tartışılması gereğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla Türkiye Ulusal Allerji ve...

II. Yeni Medya Konferansi

II. Yeni Medya Konferansi

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Katılım Çağrısı 26-27 Şubat 2015 Kadir Has Üniversitesi İstanbul http://www.yenimedya.org.tr kongre@yenimedya.org.tr Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 23 MAYIS 2014 Kabul edilen bildirilerin ilanı 30 HAZİRAN 2014 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 3 EKİM 2014 Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.
projistor akıl karı yarışma tpab genetik-gunleri ICSG İSTANBUL 2014 Öğrenci Yurtları Sitesi YURTPARK.NET Siber Güvenlik Chem Show Eurasia çocuk-zirvesi Özel Ders yakın yaşam Bilişimci Martılar Su Haberleri