Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

  SEMPOZYUM KONULARI
  1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih

  i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, şıh, pir, ahund vb. kavramların tahlili)
  ii. Coğrafî bölgelere dağılımı açısından medreseler (Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu Medreseleri vb.)
  iii. Mezhebî aidiyetleri açısından medreseler (Şâfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.)
  iv. Eğitim dili açısından medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça eğitim veren medreseler)
  v. Geleneği olan medreseler (Tillo, Nurşin medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri
  2. Medreselerde Eğitim-Öğretim

  i. Müfredat, eğitim-öğretim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bakış
  ii. Din eğitimi alanında hizmet veren müesseselerle, medreselerin eğitim-öğretim açısından mukayesesi (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İhtisas Kursları, İmam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kursları vb.)
  iii. Medreselerin hoca ve öğrenci profilini değerlendiren sosyolojik araştırmalar
  iv. Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
  v. Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler
  vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler
  vii. Medrese hocalarının matbû ya da mahtût eserleri
  3. Modernleşme Sürecinde Medreseler

  i. Din eğitim-öğretiminde sivil bir alan olarak medreseler
  ii. Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri
  iii. Medreselerin ilim dünyasına katkıları
  iv. Medreselerin dinî-mezhebî farklılıklara yaklaşımları
  v. Medreselerin toplumsal gruplarla ilişkileri (dinî cemaatler, farklı inanç grupları ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler)
  vi. Medreselerin Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkileri
  vii. Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
  viii. Modernleşme sürecinde medreseler
  ix. Cumhuriyet dönemi edebiyatında medreseler
  4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği

  i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
  ii. Medreselerdeki hiyerarşik yapı; hoca-talebe, ast-üst ilişkileri
  iii. Kanaat önderleri olarak öne çıkmış medrese âlimleri
  iv. Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
  v. Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
  vi. Medrese mezunlarının istihdam problemleri
  vii. Diğer konular

  TAKVİM
  Sempozyumun İlanı : 01 – 16 Ocak 2012
  Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Mart 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı : 16 Nisan 2012
  Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 13 Temmuz 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Metinlerinin İlanı : 27 Temmuz 2012
  Sempozyum : 05 – 07 Ekim 2012

   

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Adres:
  Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  İstasyon Cad. 49100-MUŞ 
  Tel   :   436 213 00 13/4007
  Faks   :   436 212 08 53
  İrtibat görevlisi
  (Fikret Gedikli) :  505 926 00 00
  Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum
  e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

  BENZER HABERLER

  IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

  IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

  IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2015) 7-10 Eylül tarihlerinde, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi ve Türkiye Kimya Derneği işbirliğinde Balıkesir Ayvalık’ta gerçekleştirilecektir. Kongremizle ilgili web sayfamız hazırlanma aşamasındadır. Kongremiz ile ilgili paylaşımlar web sitesinin yanısıra bu kanalla da gerçekleştirilecektir. Sizleri Eylül ayında...

  International Conference on Research in Education and Science

  International Conference on Research in ...

  Dear Colleague, We would like to invite you to the International Conference on Research in Education and Science (ICRES) which will take place on April 23 – 26, 2015, at Queen Elizabeth Elite Suite Hotel in Antalya, Turkey. The conference will be organized in partnership with the International Journal of...

  Multiphase Flow 2015

  Multiphase Flow 2015

  8th International Conference on Computational and Experimental Methods in Multiphase and Complex Flow 20 – 22 April, 2015 València, Spain The success of the series of International Conferences on Multiphase Flow, Orlando, Florida (2001); Santa Fe, New Mexico (2003), Portland, Maine (2005), Bologna, (2007), New Forest, UK (2009), Koss, Greece...

  World Environmental Education Congress 2015

  World Environmental Education Congress 2015

  Invitation to WEEC2015 2015 marks the year in which the UN Decade of Education for Sustainable Development will have ended and during which the field of environmental education (EE) will be fast approaching its fiftieth anniversary. When considering the state of the Planet today we can only conclude that despite...

  ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ -GÜNÜMÜZ KENTİNDE SORUNLAR- 16-17 Nisan 2015 ESKİŞEHİR NEDEN KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Türkiye’de kentleşmenin aşamaları incelendiğinde iç içe geçmiş çapraşık sorunların birbirini takip ettiği görülecektir. 1950’lere kadar devam eden dönemde modern ulus devleti inşa çabalarına paralel olarak batı tipi kentleşme göstergelerinin model alınması ve uygulanmaya çalışılması toplumsal-kültürel...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  enerji verimliligi bilişim kongre yakın yaşam