Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
TÜSİAD
 » 
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

  SEMPOZYUM KONULARI
  1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih

  i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, şıh, pir, ahund vb. kavramların tahlili)
  ii. Coğrafî bölgelere dağılımı açısından medreseler (Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu Medreseleri vb.)
  iii. Mezhebî aidiyetleri açısından medreseler (Şâfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.)
  iv. Eğitim dili açısından medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça eğitim veren medreseler)
  v. Geleneği olan medreseler (Tillo, Nurşin medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri
  2. Medreselerde Eğitim-Öğretim

  i. Müfredat, eğitim-öğretim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bakış
  ii. Din eğitimi alanında hizmet veren müesseselerle, medreselerin eğitim-öğretim açısından mukayesesi (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İhtisas Kursları, İmam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kursları vb.)
  iii. Medreselerin hoca ve öğrenci profilini değerlendiren sosyolojik araştırmalar
  iv. Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
  v. Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler
  vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler
  vii. Medrese hocalarının matbû ya da mahtût eserleri
  3. Modernleşme Sürecinde Medreseler

  i. Din eğitim-öğretiminde sivil bir alan olarak medreseler
  ii. Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri
  iii. Medreselerin ilim dünyasına katkıları
  iv. Medreselerin dinî-mezhebî farklılıklara yaklaşımları
  v. Medreselerin toplumsal gruplarla ilişkileri (dinî cemaatler, farklı inanç grupları ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler)
  vi. Medreselerin Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkileri
  vii. Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
  viii. Modernleşme sürecinde medreseler
  ix. Cumhuriyet dönemi edebiyatında medreseler
  4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği

  i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
  ii. Medreselerdeki hiyerarşik yapı; hoca-talebe, ast-üst ilişkileri
  iii. Kanaat önderleri olarak öne çıkmış medrese âlimleri
  iv. Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
  v. Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
  vi. Medrese mezunlarının istihdam problemleri
  vii. Diğer konular

  TAKVİM
  Sempozyumun İlanı : 01 – 16 Ocak 2012
  Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Mart 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı : 16 Nisan 2012
  Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 13 Temmuz 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Metinlerinin İlanı : 27 Temmuz 2012
  Sempozyum : 05 – 07 Ekim 2012

   

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Adres:
  Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  İstasyon Cad. 49100-MUŞ 
  Tel   :   436 213 00 13/4007
  Faks   :   436 212 08 53
  İrtibat görevlisi
  (Fikret Gedikli) :  505 926 00 00
  Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum
  e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

  Gelen aramalar: konyada medrese egitimi veren kurslar

  BENZER HABERLER

  I. ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU

  I. ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİ...

  Konu Başlıkları Mesleki Yüksek Öğrenimin Yeri, Önemi Ve Sorunları, Diploma Tanınabilirliği. MYO Mezunlarinin Mesleki Tanimlari, Ünvanlaştirma, Kariyer Planlama, Istihdam Ve Işgücü Sorunlari, Ücretlendirme Politikalari, Sosyal Haklar Ve Sosyal Güvenlik Ekonomik Kalkinma Ve Gelişmede Mesleki Yüksek Öğrenimin Katkisi Mesleki Yüksek Öğrenim Ve Inovasyon Üniversite Sanayi Ve Hizmet Sektöründe Sürdürülebilir Işbirliği. Mesleki...

  I.ULUSLARARASI ANİ – KARS SEMPOZYUMU

  I.ULUSLARARASI ANİ – KARS SEMPOZYUMU

  I.ULUSLARARASI ANİ – KARS SEMPOZYUMU (TÜRKLERİN ANİ’Yİ FETHİNİN 950.YILDÖNÜMÜ ANISINA) 14-16 AĞUSTOS 2014 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – KARS Kars Bölgesi, Kafkasya, Nahçıvan, Azerbaycan ve Kuzeybatı İran bölgelerinin batıda Anadolu topraklarına açılan en önemli kapılarından biridir. Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 16 Ağustos 1064 yılında Ani’yi fethetmesiyle, Anadolu topraklarının Türklerin ana vatanı olması yolunu...

  VII.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi

  VII.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi

  VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 08-10 Eylül 2014, Kars Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Bilimsel organizasyonlar, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının belli zaman aralıkları ile bir araya gelerek tanıştıkları, bilgi ve sorunlarını paylaştıkları ve çalışmalarını sundukları toplantılardır. Veteriner Patoloji ailesi, ilk kez 2002 yılında Konya’da düzenlenen kongre ile bu geleneği başlatmış ve her...

  III. İzmir Genç Fizikçiler Kongresi

  III. İzmir Genç Fizikçiler Kongresi

  III. GENÇ FİZİKÇİLER KONGRESİ İYTE | 14 – 16 TEMMUZ 2014 III. İzmir Genç Fizikçiler Kongresi GEFİK-2014 14-16 Temmuz 2014 Üniversitelerde lisansüstü seviyede eğitim gören ve/veya doktora sonrası araştırmalar yapan genç fizikçiler arasında bilgi paylaşımının gerçekleştirileceği İzmir Genç Fizikçiler Kongresi’nin, öğrenciler arası işbirliğinin gelişimine ve özgün çalışma gruplarının örgütlenmesine olanak...

  II.Uluslararası Katılımlı Humik Asit Kongresi

  II.Uluslararası Katılımlı Humik Asit Kon...

  Değerli Meslektaşlarım; Sizleri, 26-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Humik Madde Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Humik Madde Kongresi’ne davet etmekten büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Birincisi Sakarya Üniversitesi ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği kongre 6-9 Haziran 2012 tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleşmiştir....

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  yakın yaşam Biyoloji öğrenci kongresi akıl karı yarışma Öğrenci Yurtları Sitesi YURTPARK.NET Chem Show Eurasia Özel Ders Su Haberleri