Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
Ümraniye Belediyesi 11. Geleneksel Yarışmalar
 » 
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu
  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu

  SEMPOZYUM KONULARI
  1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih

  i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, şıh, pir, ahund vb. kavramların tahlili)
  ii. Coğrafî bölgelere dağılımı açısından medreseler (Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu Medreseleri vb.)
  iii. Mezhebî aidiyetleri açısından medreseler (Şâfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.)
  iv. Eğitim dili açısından medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça eğitim veren medreseler)
  v. Geleneği olan medreseler (Tillo, Nurşin medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri
  2. Medreselerde Eğitim-Öğretim

  i. Müfredat, eğitim-öğretim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bakış
  ii. Din eğitimi alanında hizmet veren müesseselerle, medreselerin eğitim-öğretim açısından mukayesesi (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İhtisas Kursları, İmam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kursları vb.)
  iii. Medreselerin hoca ve öğrenci profilini değerlendiren sosyolojik araştırmalar
  iv. Son dönemde kurulan medreseler (İstanbul, Ankara ve Konya gibi şehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin eğitim-öğretimde gerçekleştirdiği değişiklikler
  v. Bayanlara yönelik dinî eğitim açısından medreseler
  vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler
  vii. Medrese hocalarının matbû ya da mahtût eserleri
  3. Modernleşme Sürecinde Medreseler

  i. Din eğitim-öğretiminde sivil bir alan olarak medreseler
  ii. Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri
  iii. Medreselerin ilim dünyasına katkıları
  iv. Medreselerin dinî-mezhebî farklılıklara yaklaşımları
  v. Medreselerin toplumsal gruplarla ilişkileri (dinî cemaatler, farklı inanç grupları ve düşünce kuruluşlarıyla ilişkiler)
  vi. Medreselerin Doğu ve Batı dünyasıyla ilişkileri
  vii. Medreselerin İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslarıyla ilişkileri
  viii. Modernleşme sürecinde medreseler
  ix. Cumhuriyet dönemi edebiyatında medreseler
  4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği

  i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç işleyişi, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler)
  ii. Medreselerdeki hiyerarşik yapı; hoca-talebe, ast-üst ilişkileri
  iii. Kanaat önderleri olarak öne çıkmış medrese âlimleri
  iv. Medreselerin dinî eğitim veren resmî kurumlarla ilişkilerinin geleceği
  v. Medreselerin malî kaynakları, karşılaştıkları ekonomik güçlükler
  vi. Medrese mezunlarının istihdam problemleri
  vii. Diğer konular

  TAKVİM
  Sempozyumun İlanı : 01 – 16 Ocak 2012
  Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 15 Mart 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı : 16 Nisan 2012
  Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 13 Temmuz 2012
  Kabul Edilen Tebliğ Metinlerinin İlanı : 27 Temmuz 2012
  Sempozyum : 05 – 07 Ekim 2012

   

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Adres:
  Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  İstasyon Cad. 49100-MUŞ 
  Tel   :   436 213 00 13/4007
  Faks   :   436 212 08 53
  İrtibat görevlisi
  (Fikret Gedikli) :  505 926 00 00
  Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum
  e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

  BENZER HABERLER

  III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi

  III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi

  Çocukla çalışmaya gönül veren değerli dostlar, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 11-12-13 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan “Erken Müdahale” temalı “III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi”ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymaktayız. Birincisi 1997 yılında “Okulöncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılması” , ikincisi de 2009 yılında “Sağlık Gelişim ve Eğitimde...

  Genç Yerbilimciler Kongresi

  Genç Yerbilimciler Kongresi

  Üniversitelerde lisansüstü seviyede eğitim gören ve/veya doktora sonrası araştırmalar yapan genç yerbilimciler arasında bilgi paylaşımının gerçekleştirileceği Genç Yerbilimciler Kongresi, genç bilim insanlarının güncel ve yenilik içeren çalışmalarını bilimsel olarak meslektaşlarına ve kamuoyuna sunmalarını amaçlamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek olan...

  8. ULUSAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI

  8. ULUSAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI

  Ülkemiz, bulunmuş olduğu coğrafya nedeniyle deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. Bu tehlikeye karşı gerekli önlemler alınmadığı için zaman zaman yaşadığımız depremler birer afete dönüşmektedir. Deprem tehlikesi altında bulunan tüm ülkelere baktığımızda depremi afete dönüştüren ülkelerin başında gelmekteyiz. Özellikle son yıllarda daha da artan Deprem Mühendisliği konusunda yürütülmekte olan araştırma ve uygulama...

  İMO 9. Ulusal Beton Kongresi

  İMO 9. Ulusal Beton Kongresi

  AMAÇ VE KAPSAM Betonda sürdürülebilirlik kavramında beton bileşenlerinin çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşması ve atıkların beton üretiminde değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve beton yapıların kullanım ömrünün uzatılması gibi yaklaşımlar yer almaktadır. Sürdürülebilir beton, bileşenleri olan agrega ve bağlayıcısı büyük ölçüde geri dönüşüm atıklarından oluşan bir malzemedir. Günümüzde yurdumuzun her köşesinde gündeme...

  11. ULAŞTIRMA KONGRESİ

  11. ULAŞTIRMA KONGRESİ

  GİRİŞ 11. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 27-28-29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu kongrede çok yönlü, çok sorunlu ve çok disiplinli yapısının gereği olarak, ulaştırmanın teknik ve ekonomik boyutlarına ek olarak sosyolojik, psikolojik, çevre ve insana dair tüm boyutlarıyla, bütünlük içinde ele alınmasını sağlamaya çalışmaktayız. Son...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  girişimcilik zirvesi gelişen teknoloji günleri bilişim kongre yakın yaşam