MATEMATİK ÖĞRETİM MATERYALİ TASARIMI YARIŞMASI

İZMİT BİLİM VE SANAT MERKEZİ

” MATEMATİK MATERYALİM” 

KONU:  MATEMATİK ÖĞRETİM MATERYALİ TASARIMI YARIŞMASI
 
YARIŞMANIN AMACI:  Bu projede öğrencilerin matematik konularını somutlaştırarak kavramasını kolaylaştırmak, konuların pekiştirilmesini sağlamak ve yaratıcılıklarını kullanarak öğretim materyali geliştirmelerini ve bu şekilde öğrenme-öğretmen sürecinde aktif olarak rol almaları amaçlanmıştır.

HEDEFLERİ:
• Öğrencilerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi.
• Öğrencilerin matematik kavramları hakkında yorum yapabilmelerini sağlanmak.
• Öğrencilerin eğitim öğretimde aktif rol almaları.
• Öğrencilerin öz değerlendirme yaparak zorlandıkları konuları belirleyip bu konuların görselleştirilmesini sağlamak.
• Öğrencilerin özgün somut materyaller geliştirilmesini sağlamak.

ÖNEMİ: Matematikte konuların kavranmasında öğretimsel materyallerin rolü büyüktür. Öğrencilerin gereksinimlerini kendilerinin belirleyip materyallerini tasarlamaları onların eğitimde aktif rol almalarına ve önceden belirlenmiş içerik ve öğrenci gereksinimlerine göre öğretimin düzenli bir şekilde planlanması, uygulanması ve uyarlanması için bir yapı oluşturmaları sağlanmış olunacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

• İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin düzenlediği bu yarışma Kocaeli il geneli İlköğretim 6,7.ve 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bir materyal tasarım yarışmasıdır.
• Yarışmaya 6. 7.ve 8. sınıf öğrencileri ve danışman öğretmenleriyle başvuru yapabileceklerdir.
• Projeyi bir öğrenci hazırlayabilecektir.
• Her projenin mutlaka bir danışman öğretmeni olacaktır.
• Bir öğrenci birden çok materyal ile yarışmaya katılabilecektir.
• Materyaller; daha önce bir yarışmada sergilenmemiş olmalıdır.
• Katılacak eserler özgün olmalıdır.
• Başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
• Başvuruda materyale ait fotoğraf yer almalıdır.
• Başvuru formu; sayfa boyutu A4, yazı biçimi “Times Roman”, harf boyutu 12 olarak düzenlenecektir.
• Yarışmaya katılacak öğrenciler “www.izmitbilsem.gov.tr “ internet sitesinden başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup sitede yazan e-posta (mattasarim41@gmail.com)  adresine göndererek başvuru yapacaklardır.
• Başvurular 30 Mart- 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarışmada sergilenen materyaller İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin arşivine kalarak her türlü kullanım hakkına sahip olacaktır.
 Yarışmada sergilenen materyaller geri gönderilmeyecektir. İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin arşivine kalarak her türlü kullanım hakkına sahip olacaktır. Derece almayan eserler talep edildiği takdirde eser sahibine iade edilebilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvurular tamamlandıktan sonra materyaller 22-24 Mayıs tarihlerinde değerlendirilip sergiye davet edilen projeler 25 Mayıs 2012 tarihinden itibaren  www.izmitbilsem.gov.tr web sayfasında ilan edilecektir.

PROJELERIN SERGILENMESI
 6 Haziran 2012 tarihinde düzenlenecek olan sergide öğrenciler, hazırladıkları materyal çalışmalarını stantları başında materyal ve tanıtım posterleri ile birlikte tanıtacaklardır. Materyalleri sergilenen tüm öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir. Ayrıca dereceye giren öğrencilere madalya takılacaktır.

Yarışma Maliyeti:
 ÖDÜLLER:
1. Olan Öğrenciye: 350 TL + Madalya
2. Olan Öğrenciye: 250TL + Madalya
3. Olan Öğrencilere: 150 TL + Madalya

Finalist Öğrencilerin Danışman Öğretmenlerine: 16 GB Flash Bellek. (100 TL)
YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuruların yapılması 30 Mart – 21 Mayıs 2012
Değerlendirmenin Yapılması 22-24 Mayıs 2012
Sergilenecek Materyallerin Web Sitesinde Duyurulması 25 Mayıs 2012
Ödül Töreni Ve Sergi 6 Haziran 2012
Değerlendirme Kriterleri :
• Materyal uygulamasının öğrenci merkezli olması.
• Materyalin özgün olması.
• Genellenebilir ve bir çok örnekte kullanılabilir olması.
• Matematik öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygunluk
• Öğrenci seviyesine uygun olması.
• Materyalin ergonomik (kullanışlı) olması.
• Ekonomik olması.
• Dikkat çekicilik.
• Materyal üzerinden konu işlenebilmesi.
• Rapor anlaşılır bir dille yazılması.

Yarışma Koordinatörü:  Duygu KABAKÇI  ( 0505 629 51 09 )
  e-posta: mattasarim41@gmail.com
matematik öğretim materyali tasarım yarışması

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here