Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ

ARŞİVLER

Coğrafya Örnek Proje konuları

Coğrafya Örnek Proje konuları

Coğrafya Örnek Proje konuları Yeryüzünün herhangi bir bölgesinin ( Dağ, ova, vadi, plato, havza, yerleşim yeri vb ) fiziki, beşeri ve ekonomik unsurlarının coğrafya ilkelerine bağlı kalınarak araştırılması Belli bir bölgede veya yerleşim yerinde deprem, kütle hareketleri, erozyon, heyelan, sel vb. doğal olayların ortaya çıkış nedenleri, yerleşmeler üzerideki etkileri, çevreye verdiği...

DİĞER SAYFALAR
logistics kampi yakın yaşam