öğretmen yarışma
Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
Statistical Packages for Social Sciences
 » 
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2014 Fotoğraf Yarışması
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2014 Fotoğraf Yarışması
  Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2014 Fotoğraf Yarışması

  ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
  KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER ‘14
  FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
  Konu: “Hayata Dair”
  1 – KONU VE AMAÇ
  Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘14” fotoğraf yarışmasının konusu “Hayata Dair”
  olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın
  fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan
  eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda
  bulunmaktır.
  Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat
  Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında TFSF – Türkiye
  Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.
  2 – KATILIM ŞARTLARI
  Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18
  yaşını dolduran ve üzeri, tüm amatör veya profesyonel kadınlara açıktır.
  Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece almamış olması
  gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya
  katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
  zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya
  çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
  etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara
  ise talep hakkı doğurmaz.
  Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
  etmiş sayılır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler
  ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı
  fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
  serbesttir.
  Yarışma renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom
  (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
  tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için
  dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat
  Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları
  alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda
  sergilenebileceklerdir. Bu nedenle başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD
  kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya (uzun
  kenar en az 45 cm olarak sergilenecektir) uygun olacak şekilde, yüksek çözünürlükte
  (300 dpi gibi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde (12), kısa kenarı en az 2300 pixel
  olarak JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek
  fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskılar kabul
  edilmeyecektir.
  Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir
  fotoğraf konmayacaktır. ,
  Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
  CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan
  rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve varsa
  eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: 12345 – 1 – eser adı)
  Başvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
  Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine jpeg
  olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde
  sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı şeklinde yazılmalıdır. Başvuru formunun ayrıca
  CD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.
  Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
  Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi
  olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir;
  aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.
  Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
  izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu
  beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve
  her türlü kazanımları geri alınır.
  - Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
  kendisininmiş gibi göstererek değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik
  müdahale ve değişiklikleri yapan,
  - Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla
  ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan
  kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle
  kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz
  olarak men edilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık
  kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
  E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ
  Katılım formu noksansız doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin
  adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu
  gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip Yarışma Sekreteryası’na
  elden teslim edilecek ya da posta yoluyla gönderilecektir.
  CD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir. 1 Haziran 2014
  tarihinden sonra, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. Açılmayan ya da
  okunmayan CD kayıtlarından kurum sorumlu değildir. Bu durumda katılımcı
  yarışma dışında kalacaktır.
  4 – KULLANIM HAKLARI
  Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının
  Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması
  şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı
  olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
  dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme,
  temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu
  Hayat Emeklilik A.Ş.’ye izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde
  kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
  ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin /
  muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
  bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser
  sahibinin olacaktır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel
  yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını
  belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına
  aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir
  sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
  Ödül alan fotoğraflar TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sayfası
  TFSF.org.tr ’de yarışmamız sonuçları başlığı altında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını
  olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer
  alacaktır.
  Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye
  seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak
  250 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların
  ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek
  faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi
  kabul etmiş sayılırlar.
  5 – YARIŞMA TAKVİMİ
  Yarışma Başlangıç Tarihi : 2 Ocak 2014
  Son Katılım Tarihi : 12 Mart 2014
  Değerlendirme Toplantısı : 27 Mart 2014
  Sonuç Bildirimi : 2 Nisan 2014
  Ödül Töreni ve Sergi : Mayıs 2014’ün ilk yarısı
  6 – SEÇİCİ KURUL
  Prof. Güler Ertan Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
  Prof. Nihal Kafalı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar
  Fakültesi Fotoğraf Bölümü Bölüm Başkanı
  Doç. Oktay Çolak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf
  Bölümü Öğretim Üyesi
  İsa Çelik Fotoğraf Sanatçısı
  Nihan Güney Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri
  Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
  7 – ÖDÜLLER
  Birincilik ödülü : 5.000 TL
  İkincilik ödülü : 3.000 TL
  Üçüncülük ödülü : 1.000 TL
  Sergilenmeye değer bulunan eser : 250 TL
  8 – YARIŞMA SEKRETERYASI
  Öğünç Yenigün
  Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
  İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
  Tel: 0212 317 70 25
  E mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr
  9 – Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
  10- Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2013/72 numara ile
  onaylanmıştır.
  11- Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
  ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
  KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER ‘14
  FOTOĞRAF YARIŞMASI
  BAŞVURU FORMU
  Konu : Hayata Dair
  Yarışma Sekreteryası:
  Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
  İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
  Tel : 0212 317 70 25
  İletişim ve etkinlik bilgileri için
  E-mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr
  RUMUZ : _ _ _ _ _
  No Eser Adı
  1
  2
  3
  4
  5
  Anadolu Hayat Emeklilik Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2014 Fotoğraf
  Yarışması Şartnamesi’nin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen
  kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aşağıdaki imzamla onaylarım.
  YARIŞMACININ
  Adı Soyadı :
  T.C. Kimlik No :
  Doğum Tarihi :
  Adresi :
  Ev Telefonu :
  İş Telefonu :
  Cep Telefonu :
  E-mail :
  Tarih :
  İmza :

  BENZER HABERLER

  RAPTİYE FIKRA YARIŞMASI

  RAPTİYE FIKRA YARIŞMASI

  RAPTİYE FIKRA YARIŞMASI Hayata Bir Raptiye de Siz Tutturun Sosyal hayatta bir meseleye dikkat çekmek istiyorsanız bu yarışma size göre. En güzel ve sosyal mesaj veren fıkralar Raptiye bölümünde özel çizimler ile karikatüre edilecek. Hayatı raptiyele! KATILIM ŞARTLARI Yaş ve konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya katılacak olan fıkraların daha önce hiçbir...

  ARTVİN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI

  ARTVİN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI

  ARTVİN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Artvin Belediyesi için yeni bir logo tasarlamak. AMAÇ Artvin şehrinin doğal ve coğrafi değerleri göz önüne alındığında Anadolu’nun cennet bir köşesi olduğu göze çarpar. Ülkemizin ciğerleri konumundaki ormanları ve bitki örtüsü, halkoyunları, boğa güreşleri, balı ve kömesi Artvin deyince ilk akla gelen öğelerdir....

  YA SONRA ÖYKÜ YARIŞMASI

  YA SONRA ÖYKÜ YARIŞMASI

  YA SONRA ÖYKÜ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN KONUSU Arkitera Mimarlık Merkezi’nin 19-20 Kasım tarihli ARKIMEET etkinliğinin bu seneki “Ya Sonra?” temasına paralel olarak “Öykü Yarışması” açılmıştır. Yarışmacılardan beklenen; ileri teknoloji ve teknolojinin hayatımıza kattığı iletişim biçimlerinin, küreselleşmenin, kentlerimizin değişmesi ve dönüşmesindeki rolü üzerinde düşünmeleri, bu noktadan hareketle mimarlığın, şehirlerin, şehirlerdeki...

  Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

  Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi...

  Yarışmanın Türü ve Şekli “Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Mimari Proje Yarışması” Anamur Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak ilan...

  1907 ÜNİFEB Ödüllü Proje Yarışması

  1907 ÜNİFEB Ödüllü Proje Yarışması

  Sevgili Arkadaşlar, 1907 ÜNİFEB olarak bugüne kadar birçok projenin ortaya çıkış, gelişim ve uygulama süreçlerinde yer alarak ilke edindiğimiz “Taraftarı olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü’ne düzenli olarak proje üreten bir organizasyon haline gelmek” hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere yenilerini eklemek adına, büyük bir heyecanla planladığımız 1907 ÜNİFEB Ödüllü Proje Yarışması’nı hayata geçiriyoruz....

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  logistics kampi yakın yaşam