Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
İLKÖĞRETİM OKULLARI 5. SINIFLAR ARASI MATEMATİK ve BİLGİ YARIŞMASI
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • İLKÖĞRETİM OKULLARI 5. SINIFLAR ARASI MATEMATİK ve BİLGİ YARIŞMASI
  İLKÖĞRETİM OKULLARI 5. SINIFLAR ARASI MATEMATİK ve BİLGİ YARIŞMASI

  KONU
  Madde 1. İlköğretim Okulları 5.Sınıflar Arası Matematik ve Bilgi yarışması şartnamesi.
   
  AMAÇ
  Madde  2.  Bu  yarışmada  ilköğretim  çağındaki  öğrencilerin  Matematik  bilgisini  ölçmenin  yanında mantık,  akıl  yürütme  ve
  yorum  gücünü  ölçmek  amaçlanmaktadır.  Ayrıca  Türkçe,  Sosyal  Bilgiler,  Fen  ve  Teknoloji  alanında  öğrencilerin
  performanslarının arttırılması ve en önemlisi Matematik dalının sevdirilmesi ve eğitim-öğretim seviyelerinin gelişimine katkıda
  bulunarak bilimsel düşünce alışkanlığının kazandırılması amaçlanmıştır.
   
  KAPSAM VE DAYANAK
  Madde 3. Bu şartname, Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu tarafından ilköğretim okulları arasında düzenlenen 5.Sınıflar
  Matematik ve Bilgi yarışması’nın, kural, yöntem ve değerlendirilmesini kapsar. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim
  kurumları  Sosyal  etkinlikler  yönetmeliğinin  22.maddesinde  belirtilen  esaslar  çerçevesinde  düzenlenmekte  olup  beceri
  yarışmalarıyla destelenmektedir.
   
  KATILIM KOŞULLARI VE KURALLAR
  Madde 4. 
  a.Bu yarışmaya Manisa Merkez ve Saruhanlı ilçesindeki tüm ilköğretim okullarının 5. sınıf öğrencileri katılabilirler.
  b.Bir  ilköğretim  okulundaki  5.sınıfların  her  şubesinden  5’er  öğrenci  yarışmaya  katılabilir.  Daha  az  sayıda  öğrenciyle
  yarışmaya katılmak mümkündür.
  c.Başvurular,  öğrencilerin  okul  idareleri  tarafından  www.sehzadekoleji.com  ya  da  www.sehzadeyarisma.com  internet
  adresinden online olarak yapılacak ve Sınav Giriş Belgesi çıktısı onaylanacaktır.
  d.yarışmaya Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu’na devam eden öğrenciler katılamayacaktır. 
  e. Sınava girecek öğrenciler, Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Belgesini sınav esnasında yanlarında bulunduracaklardır. 
  f.yarışma ödüllü olup katılım ücretsizdir. 
   
  YARIŞMAYA BAŞVURU
  Madde 5. yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler www.sehzadekoleji.com ya da www.sehzadeyarisma.com internet adresinde
  5.Sınıflar Matematik ve Bilgi yarışması bölümüne girip Başvuru Formu’nu dolduracaklar ve Sınav Giriş Belgesi çıktısı
  alarak okul idaresine onaylattıktan sonra Başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
   
  yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2012 Cuma günüdür.
   
  YARIŞMA TARİHİ VE SAATİ 
  Madde 6. yarışma 28 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 11.30’da tek seans olarak yapılacaktır. 
  Ancak, yarışmaya katılacak olan öğrencilerin en geç saat 11.00’da yarışma yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav
  başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen öğrenci sınava kabul edilecektir. Sonra gelenler sınava alınmayacaklardır. Geç
  kalan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
   
  YARIŞMA YERİ
  Madde 7. Başvurular internetten yapılacağı için sınav salonlarına yerleşim bilgisayar yardımıyla anında yapılacak ve Başvuru
  esnasında  yarışmacının  hangi  salonda  ve  sırada  sınava  gireceği  sınav  giriş  belgesinde  yazılı  olarak  bulunacaktır.  5.sınıf
  öğrencileri  Özel  Şehzade  Mehmet  İlköğretim  Okulu’nda  (Güzelyurt  Mah.  19  Mayıs  Bulvarı  No:2  MANĠSA)  yarışmaya
  gireceklerdir. 
   
  YARIŞMA ŞEKLİ
  Madde 8. Bu yarışma, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin müfredatlarını kapsayan her dersten
  20’şer  olmak  üzere  toplam  80  adet  çoktan  seçmeli  sorudan  oluşmaktadır.  Benzer  yarışmalarda  olduğu  gibi  4  şıklı  ve  3
  yanlış 1 doğruyu götürecektir. Sınav süresi 100 dakikadır. A ve B şeklinde iki farklı soru kitapçığı olacaktır. 
   
  YARIŞMA JÜRİSİ, DANIŞMA KURULU ve YÜRÜTME KURULU 
  Madde 9.yarışma jürisi ve yürütme kurulu, aşağıda adı geçen akademisyen ve öğretmenlerden oluşmaktadır.
  Doç. Dr. Mustafa KAZAZ 
  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KOCAYĠĞĠT
  Emrah TÜRKMEN (Matematik Öğretmeni)
  Ahmet SEZEN (Matematik Öğretmeni)
  H.Hüseyin DORUK(Matematik Öğretmeni)
  Mehmet İlker SAYDAN (Sınıf Öğretmeni)
  Mustafa KAYA (Sınıf Öğretmeni)
   
  DEĞERLENDİRME
  Madde 10. 5.sınıf kategorisinde değerlendirme yapılacak ve toplamda 25 öğrenci ve sınıf öğretmenleri ödüllendirilecektir.
  Okullar sıralaması toplam puana göre ilk üç dereceye giren okullar ödüllendirilecektir. yarışmaya katılım okul mevcutlarına
  göre  faklılık gösterebileceğinden aynı okuldan yarışmaya katılan en yüksek puanı alan 10 öğrencinin  toplam puanı  ile
  okullar sıralaması yapılacaktır. Okul puanını artırmak için en az 10 öğrenciyle katılmak okul için avantaj sağlayacaktır.
    
  ÖDÜLLER, ÖDÜL TÖRENİ VE YARIŞMA TAKVİMİ
  Madde 11. Ödül Töreni, 4 Mayıs 2012 Perşembe günü Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu Konferans Salonu’nda
  gerçekleştirilecektir.

  BENZER HABERLER

  İnovasyon Yarışması

  İnovasyon Yarışması

  İnovasyon Yarışması – 17 Ekim 2014 Yenilikçi projeleri olan tüm öğrencileri bekliyoruz! İnovasyon Yarışması Şartnamesi (TİM,İOSB ve BAŞAKŞEHİR İNOVASYON ve TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE) 1- ORGANİZASYON İnovasyon Yarışması; * Türkiye İhtacatçılar Meclisi (TİM) * Başakşehir Belediyesi *Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ( Başakşehir Living Lab) ve * İkitelli Organize Sanayi...

  Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu 2015

  Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu 2015

  2014‐2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐BU BENİM ESERİM‐ PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ÖNSÖZ Bu kılavuz MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK İş birliğinde yürütülen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Yarışması”na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan...

  Türkiye 19.Zeka Oyunları Yarışması

  Türkiye 19.Zeka Oyunları Yarışması

  TÜRKİYE 19. ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI TÜRKİYE ZEKA VAKFI · MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI · ODTÜ · TOBB · TÜBİTAK Türkiye Zeka Vakfı’nın 19 yıldır düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2014 14 Eylül 2014′te başladı. Yaş, cinsiyet ve eğitim gibi sınırlamalar olmadan zekâsına güvenen herkesin katılabildiği yarışma üç aşamadan oluşuyor: Eleme...

  Geleceğin Mucidi Türkiye 2.si Oldu

  Geleceğin Mucidi Türkiye 2.si Oldu

  Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katıldıkları yarışmalarda derece elde etmeyi bir gelenek haline getirdiler. Bu sefer dünyanın en büyük şirketlerinden Samsung Electronics ile Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Kidz TV işbirliğiyle gerçekleştirilen “Geleceğin Mucitleri” adlı bilim yarışmasına katılan merkez öğrencisi Şehri Sude Kahraman, “Basston” adlı projesiyle Türkiye ikincisi oldu. Geleceğin...

  Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması

  Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yar...

  Verimlilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Öğrencilere Yönelik “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması” Başladı 2014 yılından itibaren Bakanlığımızın kuruluş tarihi dikkate alınarak “Verimlilik Haftası” etkinlikleri Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir. Hafta kapsamında, önümüzdeki yıllarda söz konusu etkinliklerin yurt geneline yaygınlaştırılarak verimlilik bilincini kamuoyuna benimsetmek amacıyla çeşitli konferans, sempozyum, panel, seminer...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  Yorum yapma kapalı.
  logistics kampi yakın yaşam