GONCA DERGİSİ RESİM HİKAYE YARIŞMASI

YARIŞMA Kategorileri :

1. Kategori: 11 yaş ve altı (2001 yılı ve sonrasında doğan öğrenciler)
2. Kategori: 12–14 yaş (1998–1999–2000 yıllarında doğan öğrenciler)
Yarışmacılar,  eserleriyle birlikte ad,  soyad, doğum tarihi, okul,  sınıf,  şube, okul adresi ve
okul telefon bilgilerini göndermek zorundadırlar.
Gönderilecek çalışmalar en geç 13 Nisan 2012 tarihine kadar Gonca Dergisi / Şafak İş Mer-
kezi, Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 Üsküdar / İSTANBUL adresine; posta / kargo yoluyla
gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
Gönderilecek  eserlerin daha önce başka bir yarışmaya katılarak ödül almamış olması ve
başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Yukarıdaki şartların herhangi birini yerine getirmeyenlerin çalışmaları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâye ve resimler eser sahibinin
veli veya vârisinin vereceği beyanla Gonca Dergisi’nde ve Gonca Kitapları’nda yayımlanabile-
cektir. Yayımlanan eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
Yarışmaya katılan eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.
Yarışmada dereceye girenler 1 Haziran 2012’den itibaren internet sitemizde açıklanacaktır.
Eser gönderenlerin isimleri www.goncadergisi.com adresinde yayımlanacaktır.
Ödüller Gonca Dergisi’nin organize edeceği Törenle verilecektir.

RESİM YARIŞMASI
Resim dalında konu “sokak oyunları” olarak belirlenmiştir.
Birden fazla eserle yarışmaya katılınabilir.
Gönderilen resimlerde ebat sınırlaması yoktur.
Teknik serbesttir.  (Sulu boya, kuru boya, pastel, yağlıboya, ekolin, karakalem vb.) Bilgisayar
çizimleri ve renklendirmesi çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

HİKÂYE YARIŞMASI
Hikâye yarışmasında konu serbesttir.
Yarışmacılar en fazla üç eserle katılabilirler.
Hikâyelerde kelime ve sayfa sınırlaması yoktur.
RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
1. Kategori (11 Yaş ve Altı)      2. Kategori(12 – 14 Yaş)
1.’ye 750 TL                            1.’ye 800 TL
2.’ye 600 TL                            2.’ye 600 TL
3.’ye 500                                 3.’ye 500 TL
HİKÂYE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
1. Kategori (11 Yaş ve Altı)   2. Kategori (12-14 Yaş)
1.’ye 750 TL                            1.’ye 800 TL
2.’ye 600 TL                            2.’ye 600 TL
3.’ye 500 TL                            3.’ye 500 TL