Ege Bölgesi Okullar Arası 16. Matematik Yarışması 2014

ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. “MATEMATİK YARIŞMASI
1. AMAÇ
Bütün bilim dallarının ve akademik branşların temelini oluşturan matematik alanında daha ileri çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençlerin fırsat tanınması, bu alanda yetenekli olan öğrencilerin rekabet güçlerinin artırılması ve en önemlisi matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesi.
2. YARIŞMAYA KATILACAK SINIFLAR
2013-2014 akademik yılında ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler ile lise 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılabilir.
3. KATILACAK OKULLAR
Yarışmaya ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile genel liselerde, anadolu liselerinde ve fen liselerinde 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilirler. Okullar dışında kalan özel ve resmî etüt merkezi, bilim sanat merkezi ve dershanelerden gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca farklı yerleşkelerde bulunan aynı isim altındaki okullar her sınıf bazında ancak bir öğrenciyle temsil edilecektir. Yarışma yürütme kurulunun kararı gereği Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri yarışmaya katılmayacaktır.
4. KATILACAK ÖĞRENCİ ADEDİ
Her okul her sınıf kategorisinde bir öğrenciyle yarışmaya katılabilir. Başka bir ifadeyle, her sınıfta bir öğrenciyle yer almak üzere ortaokullar üç, liseler üç öğrenciyle yarışmaya katılma hakkına sahip olup, bünyesinde ortaokul ve lise bulunduran özel okullar toplam altı öğrenciyle temsil edilebilirler. İsmi belirtilen birer asıl öğrenciden başka birer tane de yedek öğrencinin adı belirlenecek, asıl öğrencilerden sınava gelmeyen olursa sadece yedek öğrenci kabul edilecek, bunun haricinde bir başka öğrencinin sınava katılması mümkün olmayacaktır.
Eleme sınavına bir okulun hangi öğrencisi katıldıysa, final sınavına da sadece bu öğrenci girebilecektir.
5. YARIŞMA ŞEKLİ ve TAKVİMİ
Dili Türkçe olan bu yarışma iki aşamadan oluşmaktadır: Eleme ve final. Her sınıf türünde 15 öğrenci finalde yarışacaktır. Eleme sınavı sonuçları açıklandığında birden fazla öğrenci 15. sırayı paylaşırlarsa, sayı gözetilmeksizin o puanı alan tüm öğrenciler finale kalacaklardır.

 

……………………..

 

Okullar tarafından ismi bildirilen tüm öğrenciler, 9 Mart 2014 Pazar günü saat
11.00’de Özel Ege Lisesinde eleme sınavına gireceklerdir. Bu sınavın sonuçları
12 Mart 2014 Çarşamba günü akşam saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesinde ve
okulun internet sayfasında duyurulacaktır.
Final sınavı 13 Nisan 2014 Pazar günü saat 11.00’de Özel Ege Lisesinde
yapılacaktır. Dereceye giren öğrencilerin listesi 16 Nisan 2014 Çarşamba günü
akşam saat 17.00’ye kadar yine Özel Ege Lisesinde ve okulun internet sayfasında
duyurulacaktır.
Eleme sınavı test sorularının, final sınavı ise klasik soruların bulunacağı bir
sınav olacaktır. Her öğrenci, bulunduğu sınıfa kadar öğrencilik yaşamı boyunca
edindiği tüm matematik bilgisinden sorumludur.
Sınava katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflı öğrenci
belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur. Kimlik tespiti yapılamayan öğrenci
sınava alınmayacaktır.
6. SON BAŞVURU TARiHi
Başvurular 21 Şubat 2014 Cuma günü akşam saat 17.00’ye kadar ekteki
form doldurularak yapılmalıdır. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvurular (www.egelisesi.k12.tr) adresinden çevrim içi olarak yapılabilir ya da form
faks kanalı ile okula ulaştırılabilir. Aynı zamanda yarışmayla ilgili soru ve görüşler
[email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Her sınıf türünde dereceye girecek olan ilk üç öğrenci ödüllendirilecektir. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve dereceye giren tüm öğrencilere plaket, başarı belgesi, hesap makinesi ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı ödül olarak verilecektir. Aynı puanı birden fazla öğrencinin alması durumunda o derece iki öğrenciye de verilir. Sonraki derece verilemez. Eleme ve final sınavları sonucunda tüm öğrencilerin puanlarından toplam okul puanı bulunacak ve ilk üç sırayı alan okullara plaket verilecektir. Okullar 6, 7 ve 8. sınıflarda bir kategori; 9, 10 ve 11. sınıflarda ise ayrı bir kategori oluşturacaklardır. Ödül töreni 7 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 15.00’te Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

8. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Eleme sınavına İzmir içinden veya dışından katılacak yarışmacıların ulaşım giderleri -benzer yarışmalarda da olduğu şekilde- kendilerine aittir. Yarışmaya İzmir dışından katılarak final sınavına girme hakkı elde eden, ayrıca final sınavından sonra dereceye girerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak belirlenecektir. Yarışma şekli ve saatinin konaklama gerektirecek nitelikte olmaması ve Ege Bölgesi ile sınırlı tutulması nedeniyle konaklamayla ilgili giderler Özel Ege Lisesi tarafından karşılanmayacaktır.

9. SONUÇLARA İTİRAZ Eleme sonuçlarına itiraz 19 Mart 2014 ÇarĢamba günü akşam saat 17.00’ye, final sonuçlarına itiraz ise 24 Nisan 2014 Perşembe akşam saat 17.00’ye kadar YarıĢma Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz dilekçesine, Özel Ege Lisesi muhasebe müdürlüğüne yatırılmış olan 50 TL tutarındaki itiraz başvuru bedelinin makbuzu eklenmelidir. İtirazlar dört gün içinde sonuçlandırılacak ve belirtilen usul haricindeki itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz(lar) sonucunda toplanabilecek olan para ile maddi sıkıntı içindeki bir okula matematik kitapları alınacaktır.

10. DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı tespit edilen okullar ve öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.

1 Aralık 2013 tarihinden itibaren yarışma sorularını kapsayan konu başlıklarına www.egelisesi.k12.tr adresinden ulaşılabilir. Geçtiğimiz yıllara ait matematik yarışması soruları ve çözümleri de aynı adreste yayınlanmaktadır.

11. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme kurulu, aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Yarışmanın niteliği gereği öğrenciler herhangi bir eser oluşturmayıp Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan sorular üzerinden yarıştıkları için öğrencilere ait bir telif hakkı bulunmamaktadır. Yarışma için hazırlanan soruların telif hakkı, soruların sınav tarihlerinden bir gün önce yarışmaya özel hazırlanması sebebiyle Yarışma Yürütme Kuruluna aittir.

 

a. Başkan : Engin Kolbaşı
b. Başkan Yardımcısı : Aslı Namlı Kunduracı
c. Üyeler : Defne Tabu, Ezgi Oğuz, Ruşen Sönmez, Gülşah Aracıoğlu, Merve Aksoy, Serenay Yılmaz, Şeyda Yenice, Elvan Başokçu, Özlem Gürleli Sakmak

Başvurular Yarışma Yürütme Kurulu Başkanına yazılı olarak bildirilecektir. Yarışmaya ilişkin her türlü sorunuz için kurul başkanı veya yardımcısını arayabilirsiniz.

12. JÜRİ
a. Başkan : Prof. Dr. Emine Mısırlı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü

b. Üyeler

Prof. Dr. Urfat Nuriyev : Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Doç. Dr. Engin Büyükaşık : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Refet Polat : Yaşar Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Şerife Çekiç : Emekli Matematik Öğretmeni
İsmail Giliz : Buca Anadolu Lisesi
Dr. Gizem Günel : Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu
Betül Kaculu : Çimentaş Anadolu Lisesi
Hakan Ernas : Özel Çakabey Okulları
Engin Kolbaşı : Özel Ege Lisesi
Aslı Kont : Urla 80.Yıl Gazi Ortaokulu
Aslı Namlı Kunduracı : Özel Ege Lisesi
Bülent Menteş : Çiğli Harmandalı Ortaokulu
Serkan Türker : Özel Çakabey Okulları
Murat Şahin : Özel Bornova Lisesi
Aysun Töz : Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl Ortaokulu
Ertan Aktop : Gaziemir Nevvar Salih İşgören Ortaokulu

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Başvurular
21 şubat 2014 Cuma Saat 17.00
www.egelisesi.k12.tr adresinden çevrim içi veya (232) 375 14 44 faks numarası ile
Eleme Sınavı
9 Mart 2014 Pazar Saat 11.00
Özel Ege Lisesi derslikleri
Eleme Sınavı Sonuçları
12 Mart 2014 Çarşamba mesai bitimine kadar
Özel Ege Lisesi ve okul internet sayfası
Final Sınavı
13 Nisan 2014 Pazar Saat 11.00
Özel Ege Lisesi derslikleri
Final Sınavı Sonuçları
16 Nisan 2014 Çarşamba mesai bitimine kadar
Özel Ege Lisesi ve okul internet sayfası
Ödül Töreni
7 Mayıs 2014 Çarşamba Saat 15.00
Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezi

ÖZEL EGE LİSESİ
119/ 1 Sokak No: 3 35050 Bornova – İzmir / TÜRKİYE Telefon: +90.232.375 28 28 (pbx) Faks : +90.232.375 14 44 www.egelisesi.k12.tr [email protected]

  • Ege Bölgesi Okullar Arası 16. Matematik Yarışması Başvuru Formu
Konu Kapsamları
  Online Başvuru 

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
1.AŞAMA KONU KAPSAMI
6. SINIF
5. SINIF TÜM KONULARI
1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller
1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme
2) Dörtgenler
3) Simetri ve Çember
2. ÜNİTE: Kesirler
1) Kesirler
2) Uzunlukları Ölçme
3. ÜNİTE: Hayatımızdaki Matematik
1) Kesirlerle işlemler
2) Oran , Olasılık, Ölçme
6. SINIFTA YARIŞMA GÜNÜNE KADAR ULAŞILMASI HEDEFLENEN KONULAR:
1. ÜNİTE: Kümeler
1) Kümeler
2) Küme İşlemleri
3) Alt Küme ve Küme Problemleri
2. ÜNİTE: Bölünebilme Kuralları ve Kesirler
1.Bölüm
1)Ortak Bölenler ve Katlar
2) Bölünebilme Kuralları
3) Çarpanlar ve Asal Sayılar
4) EBOB-EKOK
2. Bölüm
1) Kesirlerin Sıralanması
2) Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
3) Kesirlerde Çarpma ve Bölme
4) Problem Kuralım ve Çözelim
5) Kesir Problemleri 3. ÜNİTE : Ondalık Kesirler
1) Ondalık Kesirleri Okuma, yazma, Sıralama, yuvarlama
2) Ondalık Kesirlerin Toplama ve Çıkarma
3) Ondalık Kesirlerin Çarpma ve Bölme
4) Ondalık Kesirlerde Tahmin Etme ve Problemler
4. ÜNİTE: Cebirsel İfadeler ve Denklemler
1. Bölüm
1) Cebirsel ifadeler
2) Sayı örüntüsü
3) Üslü sayılar
2. Bölüm
1) Eşitlikler ve Denklemler
5. ÜNİTE: Doğal sayılar ve Tamsayılar
1. Bölüm
1) Doğal Sayılar da dört işlem
2) Doğal sayılarda işlem özellikleri
2. Bölüm
1) Tam sayılar ve sıralama
2) Mutlak Değer
7. SINIF
6. SINIF TÜM KONULARI :
1. ÜNİTE: Doğru Parçası ve Işın
1) Nokta, Doğru . Doğru Parçası ve Işın
2) Kümeler, Küme İşlemleri ve Alt Küme
3) Toplama ve Çarpma İşleminin Özellikleri
4) Sayı Sistemleri
5) Problem Çözelim ve Kuralım
6) Veri Toplama, Tablo ve Grafikler
2. ÜNİTE: Geometrik Şekiller ve Estetik
1) Açılar, Açının bölgeleri, Eş Açılar, Açıortay
2) Komşu, Tümler , Bütünler, Ters Açılar
3) Çokgenler
4) Üçgenler
5) Eşlik ve Benzerlik
6) Dönüşüm Geometrisi, Örüntü ve Süslemeler
3. ÜNİTE: Günlük Hayatımızda Sayılar
1) Tamsayılar, Tamsayılarda Toplama ve Çıkarma
2) Mutlak Değer
3) Çarpanlar ve Katlar
4) Asal Sayılar, EBOB-EKOK
5) Örüntüler ve İlişkiler
6) Cebirsel İfadeler
7) Eşitlik ve Denklem
4.ÜNİTE: Kesirler ve Olasılık
1) Kesirlerin Sıralanması
2) Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
3) Kesirlerde Çarpma ve Bölme
4) Problem Kuralım ve Çözelim
5) Kesir Problemleri
6) Oran- Orantı
7) Uzunluk Ölçü Birimleri 8) Olası Durumları Belirleme, Olay Çeşitleri ve Olasılık
5. ÜNİTE: Ondalık Kesirler
1) Ondalık Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri
2) Ondalık Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemleri
3) Problem Kuralım ve Çözelim
4) Ondalık Kesirler ve Yüzdeler
5) Çokgenlerin Çevre Uzunlukları
6) Ölçü Birimleri
6. ÜNİTE: Ölçme
1) Alan Ölçme Birimleri
2) Düzlemsel Bölgelerin Alanları
3) Dik Prizmaların Yüzey Alanları
4) Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Hacmi
5) Hacim Ölçü Birimleri
6) Üslü Çokluklar
7. SINIFTA YARIŞMA GÜNÜNE KADAR ULAŞILMASI HEDEFLENEN KONULAR:
1) Tamsayılarda İşlemler
2) Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler
3) Aynı Düzlemde Doğrular ve Açılar
4) Örüntü ve Süslemeler
5) Cebirsel İfadeler
6) Denklemler
7) Kartezyen Koordinat Sistemi ve Doğru Grafikleri
8) Oran-Orantı
9) Bilinçli Tüketim Aritmetiği
10)Dönüşüm Geometrisi
11) Çokgenler ve açıları ölçme
12)Örüntü ve süslemeler
8. SINIF
6. ve 7. SINIF TÜM KONULARI
1. ÜNİTE: Ölçme ve Geometri
1) Aynı Düzlemde Doğrular ve Açılar
2) Çokgenlerin Köşegenleri ve İç Açılarının Ölçüleri Toplamı
3) Eşlik Benzerlik
4) Örüntü ve Süslemeler
2. ÜNİTE: Sayılar
1) Tamsayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi
2) Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler
3.ÜNİTE: Cebir
1) Cebirsel İfadeler
2) Denklemler
3) Oran-Orantı
4) Bilinçli Tüketim Aritmetiği
5) Düzlemde Bir Noktanın Koordinatları ve Doğru Denklemleri
4.ÜNİTE: Geometri ve Ölçme
1) Dörtgenler
2) Kenar Uzunluğu-Alan, Çevre-Alan İlişkisi
3) Çember ve Daire
4) Çemberde Açılar
5. ÜNİTE: Geometrik Cisimler
1) Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu
2) Daire ve Daire Diliminin Alanı
3) Geometrik Cisimler
6. ÜNİTE: Tablo ve Grafikler
1) Tablo ve Grafikler, Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
2) Permütasyon
3) Olasılık
8. SINIFTA YARIŞMA GÜNÜNE KADAR ULAŞILMASI HEDEFLENEN KONULAR:
1. ÜNİTE:Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara
1) Fraktallar
2) Yansıyan ve Dönen Şekiller
3) Histogram Oluşturma
4) Tam Sayıların ve Ondalık Sayıların Kuvvetleri
5) Üslü Sayıların Kuvvetleri ve Üslü Sayılarla İşlemler
2. ÜNİTE: Olasılık, İstatistik ve Sayılar
1) Olasılık ve Olay Çeşitleri
2) Kareköklü Sayılar
3) Kareköklü Sayılarla İşlemler
4) Gerçek Sayılar
5) Standart Sapma
3. ÜNİTE: Üçgenler ve Cebir
1) Üçgenler
2) Üçgenin Kenarları ve Açıları Arasındaki Bağıntılar
3) Pisagor Bağıntısı
4) Sayı Örüntüleri ve Özdeşlikler
5) Çarpanlara Ayırma ve Rasyonel İfadeler
4.ÜNİTE: Matematikte Yolculuk
1) Kombinasyon
2) Denklem Sistemleri
3) Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
9. SINIF
6. , 7. ve 8. SINIF TÜM KONULARI
1. ÜNİTE:Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara
1) Fraktallar
2) Yansıyan ve Dönen Şekiller
3) Histogram Oluşturma
4) Tam Sayıların ve Ondalık Sayıların Kuvvetleri
5) Üslü Sayıların Kuvvetleri ve Üslü Sayılarla İşlemler
2. ÜNİTE: Olasılık, İstatistik ve Sayılar
1) Olasılık ve Olay Çeşitleri
2) Kareköklü Sayılar
3) Kareköklü Sayılarla İşlemler
4) Gerçek Sayılar
5) Standart Sapma
3. ÜNİTE: Üçgenler ve Cebir
1) Üçgenler
2) Üçgenin Kenarları ve Açıları Arasındaki Bağıntılar
3) Pisagor Bağıntısı
4) Sayı Örüntüleri ve Özdeşlikler
5) Çarpanlara Ayırma ve Rasyonel İfadeler
4.ÜNİTE: Matematikte Yolculuk
1) Kombinasyon
2) Denklem Sistemleri
3) Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
4) Prizmalar, Üçgen Prizmanın Yüzey Alanı ve Hacmi
6) Piramit, Koni ve Küre
5. ÜNİTE: Geometrik Cisimlerde Ölçme ve Perspektif
1) Perspektif Cizimi
2) Piramit Koni ve Kürenin Yüzey Alanları
3) Piramit Koni ve Kürenin Hacmi
4) İz Düşümü, Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri
6. ÜNİTE: Başlangıç ve Bitiş Noktası: Geometri 1) Geometrik Cisimler ve Simetri
2) Doğrunun İncelenmesi, Eğimle Tanışalım
3) Eşitsizlikler
4) Dik Üçgenlerde Trigonometrik Oranlar
9. SINIFTA YARIŞMA GÜNÜNE KADAR ULAŞILMASI HEDEFLENEN KONULAR (MATEMATİK)
1 .ÜNİTE: Kümeler
1) Kümelerde Temel Kavramlar
2) Kümelerde İşlemler
3) Kartezyen Çarpım
2.ÜNİTE: Denklem ve eşitsizlikler
1) Gerçek sayılar
2) Birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler
3) Mutlak değer
4) İki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler
5) Üslü ifade ve denklemler
6) Köklü ifadeler
7) Denklem ve eşitsizliklerle uygulamalar
a) Oran-Orantı
b) Problemler
3.ÜNİTE: Fonksiyonlar
1) Fonksiyon Kavramı
2) Fonksiyonların grafik gösterimi
3) Birebir-örten fonksiyonlar
10. SINIF
6., 7., 8. ve 9. SINIF TÜM KONULARI:
(MATEMATİK)
1. ÜNİTE: Mantık
1) Önermeler
2) Bileşik Önermeler
3) Açık Önermeler
4) İspat Yöntemleri
2.ÜNİTE: Kümeler
1) Kümelerde Temel Kavramlar
2) Kümelerde İşlemler
3. ÜNİTE: Bağıntı, Fonksiyon ve İşlem
1) Kartezyen Çarpım
2) Bağıntı
3) Fonksiyon
4) İşlem
5) Fonksiyonlarda İşlemler
4.ÜNİTE: Sayılar
1) Doğal Sayılar
2) Tam Sayılar
3) Modüler Aritmetik
4) Rasyonel Sayılar
5) Gerçek Sayılar
6) Mutlak Değer
7) Üslü Sayılar
8) Köklü Sayılar
9) Problemler
(GEOMETRİ)
1. ÜNİTE: Temel Geometrik Kavram ve Koordinat-Geometriye Giriş
1) Nokta, doğru, doğru parçası, ısın, düzlem ve uzay kavramları
2) Koordinat doğrusu
3) Düzlemde dik koordinat sistemi 4) Analitik düzlemde vektör
5) Açı ve Açı Ölçüsü
6) Analitik düzlemde bir doğrunun denklemleri
2. ÜNİTE: Çokgenler ve Düzlemde Kaplamalar
1) Çokgenler
2) Çokgenlerin cevre uzunlukları ve çokgensel bölgelerin alanları
3) Üçgenlerde eslik teoremleri
4) Düzlemde dönüşümler ve çokgenlerle kaplamalar
5) Üçgenlerde benzerlik teoremleri
3. ÜNİTE: Dik Pirizmalar ve Piramitler
1) Birim küplerle oluşturulan yapıların izometrik ve dik görüntü (ortografik) çizimleri
2) Dik prizma ve dik piramit
3) Dik prizmaların ve dik düzgün piramitlerin yüzey alan bağıntıları
4) Dik prizmaların ve dik piramitlerin hacim bağıntıları
4. ÜNİTE: Çember ve Daire
1) Çember ve çemberde açı, çemberin cevre uzunluğu
2) Dairenin ve daire diliminin alanı
5. ÜNİTE: Dik Dairesel Silindir, Dik Dairesel Koni ve Küre
1) Dik dairesel silindir , yüzey alanı ve hacim bağıntıları
2) Dik dairesel koni, yüzey alanı ve hacim bağıntıları
3) Küre, hacim ve yüzey alan bağıntıları
10. SINIFTA YARIŞMA GÜNÜNE KADAR ULAŞILMASI HEDEFLENEN KONULAR (MATEMATİK)
1. ÜNİTE: Polinomlar
1) Polinomlar
2) Polinomlar Kümesinde İşlemler
3) Çarpanlara Ayırma
4) Rasyonel İfadeler ve Denklemler
2. ÜNİTE: İkinci Dereceden Denklemler Eşitsizlikler Fonksiyonlar
1) İkinci Dereceden Denklemler
2) Eşitsizlikler
3) İkinci Dereceden Fonksiyonlar 3. ÜNİTE: Trigonometri
1) Yönlü Açılar
2) Trigonometrik Fonksiyonlar
(GEOMETRİ)
1. Düzlemde geometride temel elemanlar ve ispat biçimleri
2. Düzlemde nokta, doğru ve vektörler (doğruda doğrultu kavramı, nokta-doğru-düzlem arasındaki ilişki, doğru parçası ve iki doğru parçası arasındaki ilişki, düzlemde doğru parçaları ile kesen oluşturma, yönlü doğru parçaları,vektör kavramı,vektörlerde toplama işlemi, bir vektörü bir gerçek sayı ile çarpma,vektörlerin lineer bağımlılığı)
3. Koordinat sistemi ( dik koordinat sistemi, iki vektörün Öklit iç çarpımı, bir vektörün uzunluğu, iki vektör arasındaki açı, bir vektörün başka bir vektör üzerine dik izdüşümü)
4. Doğrular (Bir doğrunun parametrik ve kapalı denklemleri, iki doğrunun birbirine göre durumu, bir doğrunun eğimi, bir doğrunun bir doğruya olan uzaklığı)
5. Üçgenler (dış bükey çokgen ve temel elemanları, üçgenin temel ve yardımcı elemanları, üçgenin kenarları ve açıları arasındaki ilişkiler)
11. SINIF
(İLKÖĞRETİM (6,7,8) VE 9. SINIF TÜM KONULARI)
10. SINIF (MATEMATİK)TÜM KONULARI:
1. ÜNİTE: Polinomlar
1) Polinomlar
2) Polinomlar Kümesinde İşlemler
3) Çarpanlara Ayırma
4) Rasyonel İfadeler ve Denklemler
2. ÜNİTE: İkinci Dereceden Denklemler Eşitsizlikler Fonksiyonlar
1) İkinci Dereceden Denklemler
2) Eşitsizlikler
3) İkinci Dereceden Fonksiyonlar
3. ÜNİTE: Trigonometri
1) Yönlü Açılar
2) Trigonometrik Fonksiyonlar
3) Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
4) Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
5) Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
6) Toplam ve Fark Formülleri
7) Trigonometrik Denklemler
10. SINIF (GEOMETRİ) TÜM KONULAR:
1) Düzlem Geometride Temel Elemanlar Ve İspat Biçimleri
2) Düzlemde Nokta, Doğru Ve Vektörler
3) Koordinat Sistemleri
4) Doğrular
VI. Dönüşümlerle Geometri
11SINIFTA YARIŞMA GÜNÜNE KADAR ULAŞILMASI HEDEFLENEN KONULAR (MATEMATİK)
1. ÜNİTE: Karmaşık Sayılar
1) Karmaşık Sayılar
2) Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi
2. ÜNİTE: Logaritma 1) Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu
2) Üslü ve Logaritmalı Denklemler ve Eşitsizlikler
3. ÜNİTE: Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık
1) Permütasyon
2) Kombinasyon
3) Binom Açılımı
4) Olasılık
11. SINIFTA YARIŞMA GÜNÜNE KADAR ULAŞILMASI HEDEFLENEN KONULAR (GEOMETRİ)
1. ÜNİTE: Dörtgenler
a) Dörtgende Açı
b) Dörtgende Uzunluk
c) Dörtgende Alan
d) Dörtgende Vektörler
2. ÜNİTE: Özel Dörtgenler
a) Yamukta Açı, Uzunluk, Alan ve Vektörler
b) Paralelkenarda Açı, Uzunluk ve Vektörler
c) Dikdörtgende Açı, Uzunluk ve Vektörler
d) Eşkenar Dörtgende Açı Uzunluk ve Alan
e) Karede Açı Uzunluk, Alan ve Vektörler
f) Deltoidde Açı, Uzunluk ve Alan
3. ÜNİTE: Çokgenler
a) Düzgün Beşgen ve Altıgende Açı Uzunluk, Alan ve Vektörler
b) Çokgenlerde Desen, Fraktal ve Kaplama Oluşturma

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.