Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri
  Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri

  Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri

  Etkinliğin Amacı

  Öğretmenler eğitim sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Öğretmenlerin sadece öğretim faaliyetlerindeki değil öğrencileri bilimsel araştımaya teşvik etme, proje danışmanlığı yapma, bilimsel araştırmalara bizzat katılarak destek verme konusundaki performansları da eğitimin kalitesini belirleyen faktörlerdir. Günümüzde öğretmenlerden öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilere proje danışmanlığı yapmaları, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi kurumların desteklediği bilimsel projelere katılmaları ve sistemin sahayı en iyi bilen elemanları olarak üniversitelerdeki akademisyenlerle işbirliği yaparak bilimsel araştırmalara katılmaları beklenmektedir.
  Bu proje ile fen bilgisi, teknoloji tasarım, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, Türkçe ve sınıf öğretmenlerine yönelik bilimsel danışmanlık semineri ve araştırmacı öğretmenlik eğitimi verilecektir. Bu etkinliklere katılan öğretmenlerin branşlarına göre öğrencilerine sosyal proje geliştirme veya bilimsel ve teknolojik projeler geliştirme konularında danışmanlık yapabilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. Diğer taraftan etkinliklere katılan tüm öğretmenlerin eğitim araştırmalarında araştırmacı olarak yer alabilecek seviyede eğitim araştırmalarıyla ilgili yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

  Etkinliğin Kapsamı

  Etkinlik her biri 20 kişiden oluşan dört paralel grup oluşturulacak şekilde organize edilmiştir. Sosyal bilimleri alanından toplamda 40 adet Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeni ile fen bilimleri alanından toplamda 40 adet Fen Bilgisi, Teknoloji Tasarım, BÖTE ve Matematik öğretmeninin katılımı planlanmaktadır.

  Etkinliğin İçeriği

  Öğretim Programlarında Proje Hazırlamanın Yeri
  Proje Tabanlı Öğrenme ve Proje Danışmanlığı
  Bilimsel Proje Hazırlama Süreci ve Temel Kavramlar
  Proje Hazırlamada Bilimsel Kaynaklara Ulaşma ve Veri Toplama
  Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  Ölçme ve Değerlendirme yöntemi olarak proje
  Konu Seçimi, Amaç, Kapsam ve planlamanın yapılması
  Örnek proje incelemeleri
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Eylem Araştırması
  Nitel veri analizi
  Proje Raporunun ve Özetinin Yazılması
  Proje Hazırlama ve Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme- Nicel veri analizi
  Örnek Proje Yazma Çalışmaları

  Etkinlik Yeri ve Zamanı

  Etkinlik Kayseri’de bulunan Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğretmenlerin katılımını kolaylaştırmak için 28/01/2013- 01/02/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

  Katılım Nasıl Sağlanacak

  Bu etkinlik TÜBİTAK’ın 2229 Programı kapsamında desteklenmektedir. Etkinlik için Kayseri ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin diğer yerlerinden gerçekleştirilecek başvurular da dikkate alınacaktır. Etkinliğin web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir. Özellikle bu seminere adayların neden katılmak istediklerini açıklamaları önemlidir. Katılımcılara öğle yemeği ve aralarda sıcak içecek ikram edilecektir. Şehir dışından gelecek katılımcılarının yol (otobüs bileti), konaklama (2 kişilik odalarda)ve yemek masrafları karşılanacaktır.

  Düzenleme Kurulu

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
  Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU
  Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
  Yrd. Doç. Dr. Adnan KARADÜZ

  Bilim Kurulu

  Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
  Prof. Dr. Mevlut DOĞAN
  Doç. Dr. Cevdet KIRPIK
  Doç. Dr. Servet KARABAĞ
  Doç. Dr. Salih ŞAHİN
  Yrd. Doç. Dr. Semih AKTEKİN

  İletişim

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztürk

  0352 207 66 66 / 37073

  mustafaozturk@erciyes.edu.tr

  Yrd. Doç. Dr. İsmail Marulcu

  0352 207 66 66 / 37099

  imarulcu@erciyes.edu.tr

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
  Katılım için lütfen başvuru formunu indirip doldurunuz ve mustafaozturk@erciyes.edu.tr adresine gönderiniz.
   

  Araştırmacı Öğretmen: Bilim Danışmanlığı Semineri

  Başvuru Formu

   

  Adınız ve Soyadınız:
  Kaç yıllık öğretmensiniz?
  Branşınız:
  Varsa idari göreviniz:
  Görev yaptığınız kurum ve   şehir
  Öğrenim durumunuz:
  İletişim numaranız ve

  E-mail adresiniz

  Konaklama istiyor musunuz   belirtiniz
  Bu seminere neden katılmak   istediğinizi kısaca açıklayınız:  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gelen aramalar: cografya ogretmenleri icin ol dışı seminerler,fen bilgisi ogretmenin alabilecegi sertifikalar,fen ve tek ogret yapabilecegi etkinlikler,sınıf öğretmeninin alabileceği sertifikalar,sınıf öğretmenlerine yönelik seminerleri

  BENZER HABERLER

  15. Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler Semineri

  15. Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler ...

  15. Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler Semineri Antalya’da Yapılıyor_Son Başvuru 14 Kasım 2014 Her yıl düzenlediğimiz Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler Ulusal Semineri’nin 15.sinin 26–28 Aralık 2014 tarihlerinde, Antalya’da yapılması planlanmıştır. Seminerimiz ve konaklamalar, Antalya Lara Club Hotel Sera’da yapılacaktır. Konaklamalarda özel-devlet okulu ayrımı yapılmaksızın her okuldan 1 öğretmenimizin 1 gecelik tam pansiyon...

  Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi

  Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azam...

  MADDE 35- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan...

  MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağı

  MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağı

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu...

  Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL)

  Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL)

  Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL) MASCIL, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen uluslararası bir projedir. 13 Avrupa ülkesinden 18 proje ortağı ile yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sorgulamaya-araştırmaya dayalı bilim öğretiminin (IBST) ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yaygın olarak kullanımını teşvik etmektir. Bu amaçla hizmet öncesi öğretmen adaylarına ve hizmet...

  CERN TÜRK ÖĞRETMEN PROGRAMI 3

  CERN TÜRK ÖĞRETMEN PROGRAMI 3

  CERN Türk Öğretmen Programı’nın üçüncüsü için başvurular 15 Ekimde başlıyor. Eğitim 25 Ocak- 30 Ocak 2015 tarihleri arasında İSVİÇRE’nin CENEVRE kentinde gerçekleştirilecektir.Sunumlar, yerleşkede geziler, sergiler ve uygulamalı çalıştaylar ile katılımcılar, en ileri parçacık fiziği konularına ilk adımlarını atacaklardır. Programın en önemli özelliği eğitim ve bilimsel geziler ATLAS,CMS gibi dünyanın en...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  logistics kampi yakın yaşam