Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞİİR KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞİİR KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI
  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞİİR KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI

  YARIŞMA ADI  : Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışması
  YARIŞMANIN KONUSU : Çocuk Hakları
  YARIŞMANIN SLOGANI : Çocuklar “Hakları” İçin Yarışıyor

  YARIŞMA TAKVİMİ :
  Mart 2012 – Valiliklere yazı : Yarışmanın ilanı
  Mart-Nisan-Mayıs 2012 : İl Seçmelerinin Yapılması
  8 Haziran 2012   : İl Birincisi Seçilen Eserlerin Ankara’ya Gönderilmesi
  Eylül 2012   : İl Birincilerinin Değerlendirilmesi
  Ekim 2012    : Türkiye genelinde her dalda dereceye giren 3 er yarışmacının belirlendiği Uluslararası Çocuk Festivali nde Ödül Töreni Düzenlenmesi.

  YARIŞMANIN AMACI:
  Çocuklarımızın çocuk hakları konusunda özgün düşünceler ortaya koymalarını sağlayarak bu konuda toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi, çocuklarımız arasında ayrımcılık yapılmadan yaşama ve gelişme, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve ve çocukların görüşlerine mutlak saygı gösterilmesi amacıyla “Çocuk Hakları” konulu Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film dallarında yarışma düzenlemek.

  YARIŞMANIN İLLERDEKİ AŞAMASI:
  1- Valiliklerce dört dalda yapılacak yarışmaların organizasyonu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Kültür ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
  2- Tertip komitesi il genelinde yarışmanın çocuklara ilanı, yarışmaya katılan eserlerin toplanması, yarışmaya katılan eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi aşamalarından sorumlu olacaktır.
  3- Tertip komitesi il genelinde bulunan bütün okullara yazı, afiş ve yarışma talimatını göndermek suretiyle yarışmayı tüm çocuklara duyuracaktır.
  4- Tertip komitesi her yarışma dalı için uzman kişilerden oluşan 5 kişilik seçici kurul (jüri) üyelerini belirleyecektir.
  5- Tertip komitesi il genelinde hangi dalda kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “değerlendirme raporu” ile yarışma sonucunda her dalda “birinci olan eserleri” ve esere ilişkin “Eser Tanıtım Formunu” 08.6.2012 tarihine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Anafartalar cad. No :68 Ulus/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yada kargo ile göndermekten sorumludurlar.

  SEÇİCİ KURUL (Jüri) :
  Her İlde 5 kişilik bir Seçici Kurul oluşturulacaktır. Seçici Kurul Üyeleri öncelikle varsa üniversitelerin Güzel Sanatlar, Türk Dili ve Edebiyatı, İletişim gibi ilgili fakülte veya bölümlerin öğretim üyelerinden, ilde üniversite ve ilgili branşlarda akademisyenlerin olmaması durumunda Güzel Sanatlar Liselerinden ve/veya liselerin Edebiyat, Türkçe Resim branşlarındaki öğretmenlerinden oluşturulacaktır.

  YARIŞMANIN GENEL ESASLARI:
  6- Bu yarışmaya ilköğretim öğrencileri katılması,
  7- Yarışmaya her yarışmacı bir dalda ve bir eserle katılması,
  8- Yarışmaya katılan eserlerde suç oluşturabilecek ve T.C. Anayasasına aykırı ifade ve görsellerin yer almaması,
  4- Daha önce başka bir yarışmada ödül almamış veya ya da yayınlanmamış olmalıdır. Yarışmaya gönderilen eserler geri verilmez. Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, katılımcıların eserleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yarışmaya katılan, ödül alan ve yayımlanmaya değer bulunan eserleri kullanma hakkına sahip olacaktır.
  6- Son katılım tarihinden sonra ulaşan, teslim şekli uygun olmayan, konu dışı ve suç teşkil edebilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  7- İllerde yarışmaya katılan çocuklara ve eserlerine ait bilgiler Eser Tanıtım Formuna yazılacaktır. İllerde her dalda birinci olan eserler Eser Tanıtım Formuyla birlikte 8 Haziran 2012 tarihine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Anafartalar cad. No:70 Ulus/ANKARA) gönderilecektir.

  RESİM YARIŞMASININ ESASLARI :
  1- Ana teması “çocuk hakları” olmak üzere yapılacak resimlerin içeriği sınırsızdır. Resimler, mutlak suretle el ile yapılacaktır (fiziksel engelli çocuklarca ayak veya ağız ile yapılabilecektir).
  2- Resimlerin boyama tekniği serbesttir, her türlü boya malzemesi kullanılabilecektir ancak fotokopi ve yapıştırma mozaik yöntemiyle hazırlanan resimler ile bilgisayar ortamında hazırlanan resimler kabul edilmez.
  3- Kullanılacak resim kâğıdının boyutu 35-50 cm olmalıdır.
  4- Resimler paspartulu olacak.
  5- Resimlerin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Resimlerin arka yüzüne (Adı-soyadı, doğum tarihi, okulu-sınıfı, ev adresi, telefonu, okul adresi ve telefonu, resmin adı ve tekniği yazılacaktır.
  6- Resme ilişkin Eser Tanıtım Formu da ayrıca doldurularak gönderilecektir.

  ŞİİR YARIŞMASININ ESASLARI:
  1) Yarışmaya katılacak şiirler en az 2, en fazla 4 dörtlükten oluşacaktır.
  2) Şiirler el yazısı ile A 4 kağıdına, mürekkepli kalemle yazılacaktır.
  3) Eser Tanıtım Formunun yanı sıra eserlerin son sayfasına veya arka kısmının sağ alt köşesine, yarışmacının adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü okul, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe ve il açık olarak yazılabilir.

   

  KOMPOZİSYON YARIŞMASININ ESASLARI :
  1) Eserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 3 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir.
  2) Anlatım tekniği serbesttir.
  3) Eser Tanıtım Formunun yanı sıra eserlerin son sayfasına veya arka kısmının sağ alt köşesine, yarışmacının adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü okul, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe ve il açık olarak yazılabilir.

  KISA FİLM YARIŞMASININ ESASLARI :
  1) Gönderilecek kısa filmlerin süresi 1dk ile 5 dk.arasında olmalıdır
  2) Yarışmaya katılacak kısa filmlerin DVD formatında teslim edilmesi.
  3) Kısa filmler çocuk hakları ile ilgili; deneysel, belgesel, kurmaca, animasyon gibi kısa filmin bütün dallarında olabilir.
  4) Çocuklar Kısa film yarışmasına grup olarak da katılabilirler.
  5) Eser Tanıtım Formu doldurulacaktır.

  ÖDÜLLER:
  Dereceye giren eser sahibi çocuklara, öğrenim gördükleri okullara ve illere 2012 Yılı Ekim Ayında Ankara’da yapılacak “Uluslararası Çocuk Festivali”nde çeşitli hediyelerle ödüllendirileceklerdir.
  Ayrıca yarışmada dereceye giren çocuklara verilecek ödüller:
  1. Olan çocuklara : 2.000 (İkibin)   TL.
  2. Olan çocuklara : 1.000 (Bin)       TL.
  3. Olan çocuklara :    500 (Beşyüz) TL.

  ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMEN/VELİ GİDERLERİ:

  Her ilde 4 dalda birinci olan eser sahiplerinin, öğretmeni veya velisi 2012 Yılı Ekim Ayında Ankara’da yapılacak “Uluslararası Çocuk Festivali” ne davet edileceklerdir. Festivale katılım için ulaşım ve konaklama giderleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

  YARIŞMA SEKRETARYASI :
  “Çocuk Hakları” Konulu resim, şiir, kompozisyon ve kısa film yarışmaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Dairesi tarafından organize edilmektedir. Sekretarya iletişim bilgileri şöyledir:

  Adres: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Anafartalar cad. No:70 Ulus/ANKARA

  e-posta  : egitimtdh@aile.gov.tr
  Web sayfası : http://www.aile.gov.tr

  Gelen aramalar: aile ve çocuk ile ilgili yazı ve şiirler,çocuk hakları yarışması,sosyal çocuk hakları kim tarafından konulmuştur

  BENZER HABERLER

  Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015

  Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015

  Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015 başvuruları başladı.   Gençler öyküleriyle Türkiye’yi resmediyor!   Günışığı Kitaplığı’nın, yurt çapında 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini öykü yazmaya davet ettiği Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılım her yıl artıyor. Gençler kaleme aldıkları öykülerle, ülke gündeminden ve sorunlardan nasıl etkilendiklerini dile getiriyorlar.   Çocuklar ve...

  “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız-4” adlı Slogan ve Logo Yarışması

  “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız-4” adlı...

  İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, “bu sene“Esere Saygılı, Korsana Karşıyız-4” adlı Slogan ve Logo yarışmasının dördüncüsünü Akyurt Belediyesi ile beraber düzenlediklerini özellikle esere saygı ve korsan konusundaki hassasiyeti için Akyurt Belediye Başkanı Sayın Gültekin Ayantaş’a ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı...

  İnovasyon Yarışması

  İnovasyon Yarışması

  İnovasyon Yarışması – 17 Ekim 2014 Yenilikçi projeleri olan tüm öğrencileri bekliyoruz! İnovasyon Yarışması Şartnamesi (TİM,İOSB ve BAŞAKŞEHİR İNOVASYON ve TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE) 1- ORGANİZASYON İnovasyon Yarışması; * Türkiye İhtacatçılar Meclisi (TİM) * Başakşehir Belediyesi *Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ( Başakşehir Living Lab) ve * İkitelli Organize Sanayi...

  Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu 2015

  Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu 2015

  2014‐2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐BU BENİM ESERİM‐ PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ÖNSÖZ Bu kılavuz MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK İş birliğinde yürütülen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Yarışması”na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan...

  Türkiye 19.Zeka Oyunları Yarışması

  Türkiye 19.Zeka Oyunları Yarışması

  TÜRKİYE 19. ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI TÜRKİYE ZEKA VAKFI · MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI · ODTÜ · TOBB · TÜBİTAK Türkiye Zeka Vakfı’nın 19 yıldır düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2014 14 Eylül 2014′te başladı. Yaş, cinsiyet ve eğitim gibi sınırlamalar olmadan zekâsına güvenen herkesin katılabildiği yarışma üç aşamadan oluşuyor: Eleme...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  Yorum yapma kapalı.
  logistics kampi yakın yaşam