Eğitim Teknolojileri Zirvesi
Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
reklam
 » 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞİİR KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI
a aa
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞİİR KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞİİR KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI

cocuk haklari AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ŞİİR KOMPOZİSYON VE KISA FİLM YARIŞMASI

YARIŞMA ADI  : Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışması
YARIŞMANIN KONUSU : Çocuk Hakları
YARIŞMANIN SLOGANI : Çocuklar “Hakları” İçin Yarışıyor

YARIŞMA TAKVİMİ :
Mart 2012 – Valiliklere yazı : Yarışmanın ilanı
Mart-Nisan-Mayıs 2012 : İl Seçmelerinin Yapılması
8 Haziran 2012   : İl Birincisi Seçilen Eserlerin Ankara’ya Gönderilmesi
Eylül 2012   : İl Birincilerinin Değerlendirilmesi
Ekim 2012    : Türkiye genelinde her dalda dereceye giren 3 er yarışmacının belirlendiği Uluslararası Çocuk Festivali nde Ödül Töreni Düzenlenmesi.

YARIŞMANIN AMACI:
Çocuklarımızın çocuk hakları konusunda özgün düşünceler ortaya koymalarını sağlayarak bu konuda toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi, çocuklarımız arasında ayrımcılık yapılmadan yaşama ve gelişme, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve ve çocukların görüşlerine mutlak saygı gösterilmesi amacıyla “Çocuk Hakları” konulu Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film dallarında yarışma düzenlemek.

YARIŞMANIN İLLERDEKİ AŞAMASI:
1- Valiliklerce dört dalda yapılacak yarışmaların organizasyonu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Kültür ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri temsilcileri ve uygun görülecek başka kişilerin katılımıyla bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
2- Tertip komitesi il genelinde yarışmanın çocuklara ilanı, yarışmaya katılan eserlerin toplanması, yarışmaya katılan eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi aşamalarından sorumlu olacaktır.
3- Tertip komitesi il genelinde bulunan bütün okullara yazı, afiş ve yarışma talimatını göndermek suretiyle yarışmayı tüm çocuklara duyuracaktır.
4- Tertip komitesi her yarışma dalı için uzman kişilerden oluşan 5 kişilik seçici kurul (jüri) üyelerini belirleyecektir.
5- Tertip komitesi il genelinde hangi dalda kaç çocuğun yarışmaya katıldığı ve yarışmanın geneline ilişkin “değerlendirme raporu” ile yarışma sonucunda her dalda “birinci olan eserleri” ve esere ilişkin “Eser Tanıtım Formunu” 08.6.2012 tarihine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Anafartalar cad. No :68 Ulus/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yada kargo ile göndermekten sorumludurlar.

SEÇİCİ KURUL (Jüri) :
Her İlde 5 kişilik bir Seçici Kurul oluşturulacaktır. Seçici Kurul Üyeleri öncelikle varsa üniversitelerin Güzel Sanatlar, Türk Dili ve Edebiyatı, İletişim gibi ilgili fakülte veya bölümlerin öğretim üyelerinden, ilde üniversite ve ilgili branşlarda akademisyenlerin olmaması durumunda Güzel Sanatlar Liselerinden ve/veya liselerin Edebiyat, Türkçe Resim branşlarındaki öğretmenlerinden oluşturulacaktır.

YARIŞMANIN GENEL ESASLARI:
6- Bu yarışmaya ilköğretim öğrencileri katılması,
7- Yarışmaya her yarışmacı bir dalda ve bir eserle katılması,
8- Yarışmaya katılan eserlerde suç oluşturabilecek ve T.C. Anayasasına aykırı ifade ve görsellerin yer almaması,
4- Daha önce başka bir yarışmada ödül almamış veya ya da yayınlanmamış olmalıdır. Yarışmaya gönderilen eserler geri verilmez. Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, katılımcıların eserleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yarışmaya katılan, ödül alan ve yayımlanmaya değer bulunan eserleri kullanma hakkına sahip olacaktır.
6- Son katılım tarihinden sonra ulaşan, teslim şekli uygun olmayan, konu dışı ve suç teşkil edebilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- İllerde yarışmaya katılan çocuklara ve eserlerine ait bilgiler Eser Tanıtım Formuna yazılacaktır. İllerde her dalda birinci olan eserler Eser Tanıtım Formuyla birlikte 8 Haziran 2012 tarihine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Anafartalar cad. No:70 Ulus/ANKARA) gönderilecektir.

RESİM YARIŞMASININ ESASLARI :
1- Ana teması “çocuk hakları” olmak üzere yapılacak resimlerin içeriği sınırsızdır. Resimler, mutlak suretle el ile yapılacaktır (fiziksel engelli çocuklarca ayak veya ağız ile yapılabilecektir).
2- Resimlerin boyama tekniği serbesttir, her türlü boya malzemesi kullanılabilecektir ancak fotokopi ve yapıştırma mozaik yöntemiyle hazırlanan resimler ile bilgisayar ortamında hazırlanan resimler kabul edilmez.
3- Kullanılacak resim kâğıdının boyutu 35-50 cm olmalıdır.
4- Resimler paspartulu olacak.
5- Resimlerin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Resimlerin arka yüzüne (Adı-soyadı, doğum tarihi, okulu-sınıfı, ev adresi, telefonu, okul adresi ve telefonu, resmin adı ve tekniği yazılacaktır.
6- Resme ilişkin Eser Tanıtım Formu da ayrıca doldurularak gönderilecektir.

ŞİİR YARIŞMASININ ESASLARI:
1) Yarışmaya katılacak şiirler en az 2, en fazla 4 dörtlükten oluşacaktır.
2) Şiirler el yazısı ile A 4 kağıdına, mürekkepli kalemle yazılacaktır.
3) Eser Tanıtım Formunun yanı sıra eserlerin son sayfasına veya arka kısmının sağ alt köşesine, yarışmacının adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü okul, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe ve il açık olarak yazılabilir.

 

KOMPOZİSYON YARIŞMASININ ESASLARI :
1) Eserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 3 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir.
2) Anlatım tekniği serbesttir.
3) Eser Tanıtım Formunun yanı sıra eserlerin son sayfasına veya arka kısmının sağ alt köşesine, yarışmacının adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü okul, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe ve il açık olarak yazılabilir.

KISA FİLM YARIŞMASININ ESASLARI :
1) Gönderilecek kısa filmlerin süresi 1dk ile 5 dk.arasında olmalıdır
2) Yarışmaya katılacak kısa filmlerin DVD formatında teslim edilmesi.
3) Kısa filmler çocuk hakları ile ilgili; deneysel, belgesel, kurmaca, animasyon gibi kısa filmin bütün dallarında olabilir.
4) Çocuklar Kısa film yarışmasına grup olarak da katılabilirler.
5) Eser Tanıtım Formu doldurulacaktır.

ÖDÜLLER:
Dereceye giren eser sahibi çocuklara, öğrenim gördükleri okullara ve illere 2012 Yılı Ekim Ayında Ankara’da yapılacak “Uluslararası Çocuk Festivali”nde çeşitli hediyelerle ödüllendirileceklerdir.
Ayrıca yarışmada dereceye giren çocuklara verilecek ödüller:
1. Olan çocuklara : 2.000 (İkibin)   TL.
2. Olan çocuklara : 1.000 (Bin)       TL.
3. Olan çocuklara :    500 (Beşyüz) TL.

ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMEN/VELİ GİDERLERİ:

Her ilde 4 dalda birinci olan eser sahiplerinin, öğretmeni veya velisi 2012 Yılı Ekim Ayında Ankara’da yapılacak “Uluslararası Çocuk Festivali” ne davet edileceklerdir. Festivale katılım için ulaşım ve konaklama giderleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA SEKRETARYASI :
“Çocuk Hakları” Konulu resim, şiir, kompozisyon ve kısa film yarışmaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Dairesi tarafından organize edilmektedir. Sekretarya iletişim bilgileri şöyledir:

Adres: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Anafartalar cad. No:70 Ulus/ANKARA

e-posta  : egitimtdh@aile.gov.tr
Web sayfası : http://www.aile.gov.tr

Gelen aramalar: aile ve politikalar şiir,aile ve sosyal politikalar bakanlığı kısa film yarışması,aile ve sosyal politikalar bakanlığı yarışma,Aille ve sosyal politikar bakanlığı çocuk hakları film yarışması,ankarada duzenlenen siir yarismalari,çocuk haklari siir yarismasi sonuclari,cocuk haklari yarismasi 2014,turkiye genelinde cocuk hakları hakkindaki siir yarismasi

BENZER HABERLER

SEPTO 2014

SEPTO 2014

KATILIM ŞARTLARI 1- Yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir. 2- Yarışmaya katılacak tüm çalışmalar Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve ilkelerinin doğrultusunda olmalıdır. 3- Çalışmaların özgün olması şart olup tamamı ya da bir kısmı daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, hiçbir yerde yayımlanmamış ya da uygulanmamış olmalıdır. Ulusal ya da...

Engelsiz Fikirler Proje Yarışması

Engelsiz Fikirler Proje Yarışması

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “ENGELSİZ FİKİRLER” YARIŞMASI 2014 1.PROJENİN AMACI: Engelli insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ürünlerin tasarlanarak bu insanların sosyal hayata katılımlarının arttırılması; ayrıca engelli insanlara yönelik toplumsal kabulün üst seviyelere çıkarılması için farkındalık yaratmak projenin amacıdır. 2.PROJENİN HEDEFLERİ: 1.Engelli öğrenciler ile diğer öğrencilerin empati kurabilmelerini sağlamak. 2.Kaynaştırma ortamlarında engelli öğrencilerin...

Çocuk Hakları Film Yarışması

Çocuk Hakları Film Yarışması

FİLM ŞARTNAMESİ Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği’nin çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği ve bu yıl 23-27 Mayıs 2014 tarihlerinde üçüncüsü gerçekleşecek olan Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivaline “Çocuk Hakları” konulu filmlerinizi bekliyoruz. Katılım Koşulları:                                                                                                                Festivalin “Çocuk Yönetmenler” bölümüne 18 yaşından küçük yönetmenlerin her format, tür ve konudaki filmleri,...

MY LITTLE PONY RESİM YARIŞMASI 2014

MY LITTLE PONY RESİM YARIŞMASI 2014

MY LITTLE PONY RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 19 Nisan – 30 Haziran 2014 1. İşbu Yarışma Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. (“Hasbro Türkiye”) tarafından düzenlenmektedir. 2. Yarışmaya 1 Temmuz 2007 – 30 Haziran 2010 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, 25 cm x 35 cm resim defteri ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle...

Anaokulları Artık Materyaller Proje Yarışması

Anaokulları Artık Materyaller Proje Yarı...

Artık Materyallerden Maket Yapma Proje Yarışması Amacımız; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; anaokulları ve öğrencileri arasında proje faaliyetlerine ilgiyi artırmak, öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmalarını sağlamak, grup çalışmalarına ilgiyi arttırmak ve okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır. Yarışma Takvimi Okul Başvuruları : 10 Mart 2014...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.
Yorum yapma kapalı.
projistor akıl karı yarışma tpab genetik-gunleri ICSG İSTANBUL 2014 Öğrenci Yurtları Sitesi YURTPARK.NET Siber Güvenlik Chem Show Eurasia çocuk-zirvesi Özel Ders yakın yaşam Bilişimci Martılar Su Haberleri