Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı
  20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı

  20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve  17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı

  SINAV ÜCRETİ
   Sınav ücreti TÜBİTAK tarafından yatırılacak olup,adaylar ayrıca ücret ödemeyeceklerdir.

  SINAV BAŞVURUSU
      Sınava girecek öğretmen ve öğrenciler  sınav başvurularını 27 Ocak-  02 Mart 2012  tarihleri  arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.
       Sınava girecek öğretmen ve öğrencilerin sınav giriş bilgileri 12 Mart 2012 tarihinde YEĞİTEK tarafından TÜBİTAK’ a teslim edilecektir. 
   
       20. Ulusal Bilim Olimpiyatları için; her ortaöğretim okulu matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında 8’er öğrenci ile 2011 yılında ikinci aşama sınavlarına katılmış olan öğrenciler için hazırlık sınıfları dahil, lise son sınıf hariç, toplamda en fazla 16 öğrenci) başvuru yapabilir. Bir öğrenci adına en çok iki dalda başvuru yapılabilir. İlköğretim okulları ise matematik dışında kalan
  dallarda her okulun 8. sınıf öğrencilerinden 2’şer öğrenci ile başvuru yapabilir. 
      17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı için; her ilköğretim okulu 6, 7 ve 8. sınıflarından toplam 7 öğrenci ile başvuru yapabilir. 
     TÜBİTAK tarafından eğitime alınmış matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri de (yaklaşık 300 kişi) başvurabilecektir. 
   
  SINAV GİRİŞ BELGESİ
      28  Mart  2012  tarihinde  http://www.meb.gov.tr  internet  adresinden  sınava  girecek  öğrenci  ve öğretmenlerin  sınava  girecekleri  bina  ve  salonları  gösteren  listeler  ve  sınav  giriş  belgeleri yayımlanacaktır.Aday  sınav  giriş  belgesini,  bağlı  bulunduğu  okul  müdürlüğü  tarafından  onaylanmış olarak teslim alacaktır.
   
  Doküman Kodu  Yayın
  Tarihi
  Revizyon Tarihi  Revizyon No  Sayfa No
  ÖD.SHŞ.FR.01  25.06.2008  –  –  1/5
   
  SINAV UYGULAMA DUYURUSU
   
  SINAV YERİ, TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
  17.  Ulusal  İlköğretim  Matematik  Olimpiyatı ve  20.  Ulusal  Bilim  Olimpiyatları;  14-15  Nisan  2012  tarihlerinde, Cumartesi  –  Pazar  günleri  09.30  –  18.00  saatleri  arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir,  Bursa,  Denizli,  Diyarbakır,  Elazığ,  Erzurum,  Eskişehir, Gaziantep, Hatay,  Isparta, Mersin,  İstanbul,  İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu,  Samsun, Tekirdağ,  Trabzon,  Van,  Zonguldak  il  merkezlerinde  ve  K.K.T.C.  (Lefkoşa)’de  aynı  anda uygulanacaktır.
            20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı’na katılacak öğretmenlerin sınavı kendi dalları ile  ilgili gün ve saatte Ankara’da uygulanacaktır.

   

  SINAV                                                                                        
  İlköğretim Matematik                                 
  14 Nisan 2012 Cumartesi                           
  09.30 – 12.00
   
  Bilgisayar
  14 Nisan 2012 Cumartesi                           
  09.30 – 11.30
   
  Fizik                                                                    
  14 Nisan 2012 Cumartesi                              
  13.00 – 16.30
   
  Fizik Öğretmenleri İçin                                
  14 Nisan 2012 Cumartesi                             
  1 3.00 – 16.30
   
  Kimya                                                                   
  15 Nisan 2012  Pazar                                      
  09.30 – 12.00
   
  Matematik                                                          
  15 Nisan 2012  Pazar                                       
  13.00 – 15.30
   
  Biyoloji                                                                
  15 Nisan 2012  Pazar                                      
  16.30 – 18.00
   
  Matematik Öğretmenleri İçin                     
  15 Nisan 2012  Pazar                                       
  13.00 – 15.30
   
  Kimya Öğretmenleri İçin                              

  15 Nisan 2012  Pazar                                     
  09.30 – 12.00
   
  Biyoloji Öğretmenleri İçin                            
  15 Nisan 2012  Pazar                                     
  16.30 – 18.00

   

  SINAV UYGULAMASI
  Aday,  “Sınav  Giriş  Belgesi”ni,  28 Mart  2012  tarihinden  itibaren  http://www.meb.gov.tr  internet adresinden alabilecektir. 
  Sınavda    kullanılacak  sorular  TÜBİTAK  tarafından  hazırlanacak  ve    5  (beş)  seçenekli  cevap kağıtları kullanılacaktır.
  Soru kitapçıkları ve cevap kağıtları aşağıda yer alan hususlar göz önüne alınarak hazırlanacaktır.

  Aday,  sınav  giriş  belgesi  ve  özel  kimlik  belgelerinden  birisi  (nüfus  cüzdanı,  sürücü  belgesi  veya pasaport) ile sınava girecektir. 
  Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında bulunmayan aday ve yanında cep telefonu bulunan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
  Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.
   
  Sınav soru ve cevap anahtarı 16 Nisan 2012 tarihinde http://www.tubitak.gov.tr  internet adresinde yayımlanacaktır.
  Aday  sınav  sonuç  bilgileri  04  Mayıs  2012  tarihinde  YEĞİTEK  tarafından  TÜBİTAK’a  teslim edilecektir.
   
  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sınava  giren  adayın  cevap  kâğıdı  2  (iki)  adet  optik  okuyucu  tarafından  çift  kontrol  sistemiyle okutulacaktır.
      Aday ham puanlarının hesaplanması. 
  Fizik hariç diğer branş sınavları için; [ Ham Puan = Doğru Sayısı – (Yanlış Sayısı / 4) ] 
  Fizik Sınavı için; .[ Ham Puan=Doğru Sayısı] 
   
  Cevap  anahtarında  hata  olması  ve  bu  hususun  komisyon  kararı  ile  belirlenmesi  sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.  
  Komisyon tarafından kendiliğinden ya da itiraz üzerine herhangi bir sorunun hatalı olduğunun tespit edilmesi  sonucu,  hatalı  soru  iptal  edilecek  ve  bu  sorular  değerlendirme  dışı  bırakılarak  puanlar hesaplanacaktır.
   
  İLETİŞİM ve DUYURU
  Milli Eğitim Bakanlığı   : “Alo 147” 
  TÜBİTAK                             : (0312) 468 53 00
  Sınavla  ilgili  duyuru  ve  ilanlar  Milli  Eğitim  Bakanlığı  ve  TÜBİTAK  tarafından  üzerinden yapılacaktır.
   
  SINAV İTİRAZLARI
  Adaylar  sınav  sorularına  ilişkin  itirazlarını,  soru  ve  cevap  anahtarının  http://www.tubitak.gov.tr internet  adresinde  yayımından  itibaren  en  geç  5  (beş)  işgünü  içerisinde,  sınav  sonuçlarına  ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10(on) gün içerisinde TÜBİTAK’ a yapacaklardır.

  Adaylar,  sorulara,  sınav  uygulamasına  ve  sonuçlara  itiraz  başvurularını  YEĞİTEK  Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara  Merkez  Şubesi  ve  Türkiye  Halk  Bankası  Küçükesat  Şubelerinden  herhangi  birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan
  banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.  Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan  bu  itirazları  TÜBİTAK  Olimpiyat  Komitesi  değerlendirerek,  sınav  sonuçlarına  ve sınav uygulamasına  yönelik olanları  sonuçlandırmak üzere YEĞİTEK’  e gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak TÜBİTAK’a bildirecektir.
    İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TÜBİTAK tarafından bildirilecektir.

  Gelen aramalar: 8 sınıf tübitaka basvurma,matematik olimpiyatları 2015,tekirdağ matematik olimpiyatları 8 siniflar,tübitak matematik olimpiyatları 2014 ne zaman biyoloji,tübitak olimpiyat eğitimi öğretmen sınavı sonuçları

  BENZER HABERLER

  Bilim ve Toplum Proje Başvuruları 2015

  Bilim ve Toplum Proje Başvuruları 2015

  “Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı” kapsamında “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları”, “4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları”, “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı” ve “4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı” için başvurular 14 Kasım 2014 tarihinde başladı. “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” programı kapsamında, 7’den 70’e toplumun...

  Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi Örgütlenmelerini Arıyor

  Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi Örgütl...

  Bu proje; temelde, önce gençlere sonra da çocuklara doğa bilimlerini sevdirmeyi ve evrende olup bitenleri merak edip sorgulatmayı hedefliyor. Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile yürütülüyor. Eğer, örgütlenme olarak siz de Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’ni uygulamak istiyorsanız ve bununla alakalı İstanbul’da gerçekleşecek proje eğitimine tam zamanlı katılmayı kabul...

  Benim Öğretmenim Yılın Öğretmeni Yarışması

  Benim Öğretmenim Yılın Öğretmeni Yarışma...

  Gold.com.tr “Benim Öğretmenim Yılın Öğretmeni” Yarışma Koşulları;   * Katılım 06 – 24 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. * Her üye kampanyaya tek paylaşım ile katılabilir. Birden çok paylaşım yapılması durumunda onaylanan ilk gönderi yayınlanmaya hak kazanacaktır. * Yapılan paylaşımların tüm yasal sorumlulukları paylaşımı yapan üyeye aittir.  Sonradan doğabilecek itilaflardan ya...

  Kimya öğretmen adaylarına yönelik Kimya Bilim Danışmanlığı Eğitimi

  Kimya öğretmen adaylarına yönelik Kimya ...

  Değerli Kimya Öğretmeni Adayları, Bu form 17 – 24 Ocak 2015 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Samsun’da düzenlenecek olan Kimya öğretmen adaylarına yönelik Kimya Bilim Danışmanlığı Eğitimi başvuru sorularını içermektedir. Bu form eğitim fakültesinde okuyan kimya öğretmenliği öğrencileri tarafından doldurulabilir. Sorulara vereceğiniz cevaplar başvuru sürecinde katılımcı...

  CERN Türk Öğretmenler Programı 3

  CERN Türk Öğretmenler Programı 3

  CERN Türk Öğretmenler Programı’nın üçüncüsü 25 Ocak – 30 Ocak 2015 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşecektir. Sunumlar, yerleşkede geziler, sergiler ve uygulamalı çalıştaylar ile katılımcılar, hızlandırıcı ve parçacık fiziği konularına ilk adımlarını atacaklardır. Türkiye’ye geri döndüklerinde ise katılımcıların bilim elçiliği yaparak konuları geleceğin fizikçilerine, mühendislerine, bilişimcilerine, vs. aktarmalarını umuyoruz. Eğer programa...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  Yorum yapma kapalı.
  gelişen teknoloji günleri bilişim kongre yakın yaşam