1. Hukuk Öğretimi Kongresi

1. HUKUK ÖĞRETİMİ KONGRESİ

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nin organizasyonluğunda 7-9 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Hukuk Öğretimi” konulu kongreye, tüm hukukçular ve ilgili bilim adamları davetlidir.

Türk hukuk sisteminde, sistem içi paydaşlar tarafından veya dışarıdan hukuk uygulamasına ve uygulayıcılara yönelik yoğunluğu giderek artan eleştirilere tanık olmaktayız. Yargısal sistemin işleyişine ve hukuk uygulamasına yönelik bu yaygın eleştirelliğin yönlendiği temel alan, hukuk öğretimidir. Son yıllarda hukuk öğretiminin ortaya çıkardığı hukukçu profilinin kamu vicdanında sorgulandığı görülmektedir. Hukuk öğretiminin, hukukun mahiyetine dair felsefi sorgulamadan, hukukun bir öğrenim nesnesi olarak öğretim yöntem ve araçlarına kadar geniş bir yelpazede tartışılabilir bir konu olduğunu ifade edebiliriz.

Ne yazık ki, bu çok boyutlu ve önemli inceleme alanı ülkemiz akademik çevrelerinde yeterli ilgiyi görmemiştir. Hukuk öğretimini konu edinen oldukça sınırlı sayıdaki etkinlikler, uygulamaya yönelik esaslı bir etki yaratamamıştır. Akademia’ya mensubiyet ile varoluşunu tanımlayan, davranışsal ve düşünsel olarak buradan beslenen akademik camiamızın bu aidiyet alanına dair sistemik bir sorgulamaya uzak kaldığını görmekteyiz. Akademik kültürümüz, bireysel ve sistematik açıdan böylesi bir sorgulama faaliyetini teşvik edici nitelikte değildir.

Bu kültürel zeminde hukuk öğretiminin bizatihi kendisini anlamaya dönük düşünsel ve literatürel katkılara imkan sağlayacak çeşitli platformlara gereksinim duyulduğu açıktır. Kuşkusuz hukuk öğretiminin ilgili paydaşların katılımı ile farklı platform ve düzeylerde konu edilip tartışılması, yargı sisteminden hukuk politikasına ve hukuk algısına kadar geniş bir etkisel alanda kamusal yarar sağlayacaktır. Umulur ki bu tartışmaların oluşturacağı öneriler ve katkılara eklemlenecek kamuoyu ile birlikte, sorumlu icrai makamların hukuk öğretimini bu perspektifle yeniden ele almaları ve tanzim etmeleri temin edilebilir.

İlkini Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirmeyi amaçladığımız bu ulusal kongre, ilgili paydaşların olabildiğince tümünün katılımını temin etmeyi amaçlayan bir zirve olacaktır. Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulu, Hukuk Fakülteleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve bazı il Barolarının temsil ve katılımı amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu kongre, Devlet ve Vakıf üniversiteleri Hukuk Fakültelerinin dekanlarının da katılımını içeren bir zirve toplantısı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Kongremizin; davetli konuşmacılar, bildiri sunacak olan akademisyenler, hukukçular ve bildiri sunmaksızın katılmak isteyen tüm kıymetli hukukçuların ve ilgili bilim adamlarının değerli katılımları ile 7-9 Kasım 2013 tarihleri arasında Fakültemizde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Periyodik bir süreklilikle gerçekleşmesini umduğumuz bu kongrenin çıktılarının kitaplaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kongreye katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk Öğretimi Kongresi Ana Temaları

1- Hukuk Öğretiminin Tarihi

2- Hukuk Öğretiminin Felsefesi

3- Hukuk Algısı-Hukuk Öğretimi İlişkisi

4- Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Hukuk Öğretimi

5- Uluslararasılaşmanın Hukuk Öğretimine Etkisi

6- Hukuk Öğretiminde Lisansüstü Model

7- Hukuk Öğretiminde İnterdisipliner Yaklaşım

8- Hukuk Öğretimi Müfredatının Yapılandırılması

9- Hukuk Öğretiminde Ders Araçlarının Niteliği ve Etkin Kullanımı

10- Hukuk Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

11- Hukuk Öğretimindeki Meslek İçi Eğitim

12- Hukuk Fakültelerindeki Öğretim Üyesi Profili ve Araştırma Olanakları

Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2013

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanma Tarihi: 30 Nisan 2013

Bildirilerin Tam Metninin Son Teslim Tarihi: 30 Eylül 2013

Kongre Tarihi: 7 – 8 – 9 Kasım 2013

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Arzu Oğuz (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Adem Sözüer (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk Turhan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Doğan Şenyüz (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Ulukapı (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Doğan (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Karakoç (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Şafak Balı (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Fadıl Yıldırım (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Şenocak (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Pehlivan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Tiftik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Çeker (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Erdoğan (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem Baygın (Erzincan Üniversitesi)

Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Bilgin (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatih Uşan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Hakeri (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil Akkanat (Türk-Alman Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Ufuk Aydın (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Samir Salha (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Çağlar Özel (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. N. İlker Çolak (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil Kalabalık (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyithan Deliduman (Yalova Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem Kılıç (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın (İstanbul Medipol Üniverstesi)

Prof. Dr. Nami Çağan (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Kudret Güven (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Dinçkol (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Yücel Ertekin (Çağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu (Çankaya Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Şaban Kayıhan (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Kaşıkçı (Fatih Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Özekes (Gediz Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Enver Bozkurt (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükran Şıpka (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahri Öztürk (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Macit Kenanoğlu (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Huriye Kubilay (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Merdan Hekimoğlu (İzmir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi)

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Şahin Akıncı (KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilek Yılmazcan (Maltepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Şen (Melikşah Üniversitesi)

Prof. Dr. Zehra Odyakmaz (Mevlana Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Koçak (Okan Üniversitesi)

Prof. Dr. Yener Ünver (Özyeğin Üniversitesi)

Prof. Dr. Çiğdem Kırca (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Sacit Adalı (Turgut Özal Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil Cin (Ufuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Refik Korkusuz (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Akif Kütükçü (Zirve Üniversitesi)

Prof. Dr. Tamer İnal (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Doç. Dr. Savaş Bozbel (Uluslararası Antalya Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. İzzet Özgenç (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz Atar (YÖK)

Prof. Dr. İlhan Ulusan (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut Koca (YÖK)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Muharrem Kılıç

Doç. Dr. Mehmet Altunkaya

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Gençtürk

Doç. Dr. Mustafa Erdem Can

Doç. Dr. Ayşe Boztosun

Yrd. Doç. Dr. M. Hanifi Bayram

Yrd. Doç. Dr. Necla Öztürk

Yrd. Doç. Dr. İlknur Uluğ Cicim

Yrd. Doç Dr. Seçkin Yavuzdoğan

Arş. Gör. Murat Elbay

Arş. Gör. Elif Çağla Çelik

Arş. Gör. Furkan Kararmaz

İletişim

Posta Adresi: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı PK.10

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs/Antalya

E-mail: [email protected]

[email protected]

Telefon: 0 242 2276975-76

Fax: 0 242 2276977

Web: www.akdeniz.edu.tr/hukuk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.